Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Ordmoln med kommentarer om hur deltagarna upplevde Almedagen. De flesta kommentarerna handlar om intressant, informativt och inspirerande.

Stort tack alla som deltog under Almedagen 2021!

När vi för tredje gången i rad arrangerades Almedagen blev det en lite annorlunda Almedag, den blev digital.Vi vill tacka alla drygt 300 deltagare för att ni var med och skapade Almedagen 2021! Missade du mötet? Lugn, vi spelade så klart in det.

 

I samband med utcheckningen bad vi alla deltagare att med ett ord beskriva hur de hade upplevt Almedagen 2021. De flesta valde Intressant, Inspirerande, Informativt och Givande (se ordmolnet ovan). Detta gläder oss, eftersom det är precis detta som Almedagen syftar till!

Nedan finns en sammanfattning av vad som togs upp under Almedagen. Inspelningen från dagen är inte textad än, men det kommer en mer tillgänglig inspelning inom kort.

Almedagen - för information och inspiration

Programmet bestod av olika block, dessa block var:

  • Information om Almedalsveckan 2021
  • Säkra möten på Gotland
  • Hybrida möten - vad behöver man veta?
Information om Almedalsveckan 2021

Första passet handlade om Region Gotland och huvudarrangörernas planer inför nästa års Almedalsvecka.

  • Hybrida evenemang som arrangeras i Visby

Sammanfattningsvis kan sägas att det som är klart är att Almedalsveckan 2021 startar den 4 juli och avslutas den 11 juli. Hur är fortfarande osäkert utifrån restriktioner och förbud. Men det är vårt mål/vision är att vi ska kunna hälsa alla välkomna till Gotland och Visby i sommar.

Till dess det går att säga något mer om hur det blir uppmanar vi alla att planera för hybrida möten i Visby, det vill säga digitala evenemang som gör att öppna upp för publik/allmänheten. Får vi träffas, så kan arrangörerna arrangera enbart fysiska evenemang, men vår rekommendation att även tänka digitalt för att skapa större tillgänglighet. Det krav som finns i nuläget är att evenemanget ska genomföras på fast plats i Visby.

 
Deltagarnas bild över när ett beslut om det kan bli en fysisk vecka eller enbart digital behöver tas i början på 2021, februari/mars var den tid de flesta önskar få ett besked.
  • Mindre Almedalsområde

Almedalsområdet där Region Gotland upplåter plats för utställare och arrangörer av träffpunkter planeras annorlunda inför sommaren 2021. Området blir mindre, med ytan mellan tälten är större yta och det finns färre platser att välja emellan. De platser som finns på Cramérgatan kommer att vara för de som önskar stå fem dagar eller längre. Om det går att få tillstånd för allmän sammankomst på offentlig plats är för tidigt att säga något om. 

  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning

Almedalsveckan bedöms av polismyndigheten som en allmän sammankomst, eftersom det handlar om opinionsyttring. Detta är en av de grundlagsskyddade rättigheter och det enda som kan hindra att tillstånd för allmän sammankomst är få, men risk för farsot är en av dessa faktorer som gör att polisen inte kan ge tillstånd. Det krävs tillstånd för allmän sammankomst om evenemanget riktar sig mot allmänheten och sker på offentlig plats. Är evenemanget i någon lokal eller privat trädgård krävs det att arrangören anmäler att evenemanget äger rum. 

Säkra möten på Gotland
Region Gotland arbetar tillsammans med besöksnäringen på Gotland för att ta fram guide för hur arrangörerna kan planera för säkra möten under Almedalsveckan 2021. Hur vi kan mötas på Gotland på ett säkert sätt.
 
Besöksnäringen har under hösten arbetat utifrån vad som är deras ansvar för att arrangörerna ska känna sig trygga med att boka/planera, att avbokningsvillkoren gör det möjligt att boka av om inte Almedalsveckan kan genomföras på plats. Detta arbete har lett till en ökad samsyn, slopade krav på blockbokning samt mer flexibla avbokningsvillkor.
Hybrida möten - fallgropar och tips

En handfull experter inom digitala möten och samtal delade med sig av sin erfarenhet, dels av att hålla samtal via digitala verktyg, men också hur man som arrangör ska tänka för att göra sitt evenemang engagerande. En samlad bild var att det är enklare att få personer att anmäla sig till digitala evenemang, men svårare att få dem att ansluta och stanna kvar.

Demokratin 100 år

Almedagen avslutades med att lyfta Demokratin 100 års jubileum som bland annat uppmärksammas av Riksdagsförvaltningen. 2021 är 100 år sedan det första fria och allmänna valet genomfördes i Sverige. Ett jubileum väl värt att lyfta, vilket också kommer att göras på ett eller annat sätt under Almedalsveckan 2021 - den demokratiska mötesplatsen för alla!

Almedagen 2021 - textad