Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Ramverk och kriterier för att delta

Det som händer under Almedalsveckan ska ha fokus samtal och dialoger om aktuella samhällsfrågor. I syfte att stärka Almedalsveckan som den demokratiska mötesplatsen den är, finns ramverk och kriterier att förhålla sig till som deltagare.

Almedalsveckans vision är att vara den demokratiska mötesplatsen för alla, en magisk plats för dialog, utbyte och oväntade möten som bidrar till att utveckla vårt samhälle.

Ramverk för deltagande

Ett ramverk är framtaget och beslutat av värden Region Gotland och gäller för deltagande under Almedalsveckan. Ramverket är vägvisande för alla som deltar och syftar till att stärka Almedalsveckan som demokratisk mötesplats.

Kriterier för medverkan

Ramverket ligger till grund för specifika kriterier som gäller för medverkan med evenemang i det officiella programmet, för att var aktör i parken i Almedalen samt för att arrangera aktiviteter på offentlig plats i Almedalsområdet.  

Fokus på samhällsfrågor

Ramverket tillsammans med kriterier tydliggör att under Almedalsveckan handlar samtalen om samhällsfrågor. I ramverket kriterierna finns även punkter om att hålla Almedalsveckan fritt från försäljning av vara/tjänst eller marknadsföring av verksamhet samt att främja demokratiska värden såsom grundläggande frihet, rättigheter och skyldigheter.

Hållbart arrangemang

I både ramverk och kriterier finns även uppmaning att alla är med och bidrar till att Almedalsveckan ska kunna genomföras som ett hållbart arrangemang. Det handlar inte bara om att bidra till ett miljömässigt hållbart arrangemang, utan även ekonomiskt och socialt.

Ramverket grunden för spelregler och riktlinjer

Ramverket ligger också som grund för Almedalsveckans spelregler som gäller för deltagande under Almedalsveckan. Så även för riktlinjerna som gäller för användandet av Almedalsveckans arrangörslogotyp. 

Allt tillsammans hjälper till att stärka Almedalsveckan som den demokratiska mötesplatsen för alla!

Ramverk och kriterier - översikt

Klicka på länken nedan för att få en översikt över ramverket och de specifika kriterierna för deltagande under Almedalsveckan.