Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

En grupp personer står på en scen och i bakgrunden är en banderoll men texten Alla Röster Ska Höras

Alla röster ska höras!

Tillhör du en ideell organisation som representerar unga, äldre, personer i utanförskap, nysvenskar eller personer med funktionsvariationer för att nämna några grupper. Låt oss tillsammans se till att Alla röster får höras!
Nu har vi stängt ansökan om att vara en del av Almedalsveckan tillsammans med Region Gotland. Vi räknar in 16 organisationer som kommer vara med och lyfta sin samhällsfråga under Almedalsveckan 2024
Direktlänk till Alla röster-evenemangen i programmet 2024
 
Mål och syfte
Målet är att sätta upp en scen för evenemang skapade av organisationer som kanske inte annars kan medverka som arrangörer i Almedalen. Vi har sedan starten 2022 kunnat erbjuda mer än trettio organisationer möjlighet att lyfta sina hjärtefrågor, organisationer som inte tidigare varit en del av det officiella programmet. Detta vill vi fortsätta med och hoppas att vi i år kan erbjuda ännu fler organisationer en plats i programmet under temat Alla röster ska höras!
Tema
Temat är Alla röster ska höras! och vi söker ideella organisationer som inte tidigare medverkat som arrangörer i Almedalsveckans officiella program och som lyfter civilsamhällets röster. Ideella organisationer som representerar unga, äldre, personer i utanförskap, nysvenskar eller personer med funktionsvariationer, för att nämna några grupper. Låt oss tillsammans se till att Alla röster ska höras! 
Praktisk information 
Region Gotland går in som medarrangör och erbjuder 1 timme på scen. Platsen är vid havet intill Almedalen. Exakt tid som varje evenemang har till sitt förfogande och när evenemanget genomförs bestäms när vi vet hur många programpunkter det blir. Det finns enklare teknik och viss annan utrustning på scenen. Förutom detta erbjuds även kostnadsfri medverkan i det officiella programmet. Vi ger också råd och stöd kring genomförandet.
Kriterier för medverkan med evenemang i parken i Almedalen 
Dessa, mer specifika, kriterier syftar till att sätta ramen för medverkan i det som sker i parken i Almedalen, där Region Gotland ansvarar för arrangörskapet. Kriterierna syftar till att ger vägledning till handläggare, som har som uppgift att ta fram förslag på program/evenemang i Almedalen.
 
Region Gotland och medverkande arrangörer och evenemang förbinder sig att:
  • Vara tillgängligt, kostnadsfritt och öppet för alla
  • Bidra till ett hållbart arrangemang
  • Främja samhällets demokratiska värden såsom grundläggande frihet, rättigheter och skyldigheter
  • Arrangör/medarrangör ansvarar för att evenemanget följer gällande svensk lagstiftning, till exempel ordningslagstiftning, diskrimineringslagstiftning, upphovsrättslagstiftning och varumärkeslagstiftning, m fl
Följande godkänns inte för medverkan i parken i Almedalen:
  • Arrangör som står för antidemokratiska eller våldsbejakande budskap
  • Evenemang som säljer eller lanserar en vara eller tjänst, eller som enbart visar upp en verksamhet
Varför söker vi medarrangörer? 
Vi vill stärka Almedalen som demokratisk mötesplats för politiska samtal. Det finns grupper som inte kan komma till tals lika enkelt som många av våra fantastiska arrangörer och besökare. Det kan vara grupper som kanske inte har samma resurser som många andra, det kan vara personer som gör skillnad i sitt närområde men som inte har haft möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet till andra.
 
Region Gotland har beslutat att ta detta ansvar för vad som händer i parken i Almedalen genom att bli arrangör. De aktiviteter som genomförs i Almedalen ska stärka de politiska och demokratiska samtalen. 
Vad händer efter att jag skickat in min ansökan? 
Samtliga ansökningar sammanställs och lämnas till politiken för beslut. Antalet evenemang är begränsat, vilket innebär att några väljs ut för att genomföra evenemang i parken i Almedalen. För att låta så många röster som möjligt höras, kanske vi kontaktar dig för att se om det kan vara aktuellt att gå ihop med en annan organisation. 
Är du eller vet du någon som kan vara intresserad?
Ansökan stängde den 10 mars.