Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

God Jul och Gott Nytt år!

Publicerad 2021-12-21 11:11
Vi går in i slutspurten för 2021 och kan blicka tillbaka på ett år som inneburit stora förändringar för Almedalsveckan. I senaste nyhetsbrevet blickar vi tillbaka på året som gått och vad som är på gång inför 2022.
Vi går in i slutspurten för 2021 och kan blicka tillbaka på ett år som inneburit stora förändringar för Almedalsveckan. 
Detta har hänt under 2021
Digital Almedalsvecka - demokratiska samtal flyttade in i den digitala världen och kunskapsseminarierna gjordes tillgängliga för alla via Almedalsveckan Play. 
 
Beslut om kortare vecka - från 2022 är Almedalsveckan en femdagarsvecka med delade dagar för våra huvudtalare, partierna.
 
Ökat fokus på demokrati och politik - deltagare kan i sommar möta och samtala med politiska representanter från de åtta huvudarrangörerna på Partitorget i Almedalen. 
 
Stärks som demokratisk mötesplats - Region Gotland har i sin roll som värd tagit beslut om ett ramverk för deltagande under Almedalsveckan. Mer information finns i nyhetsbrevet.
 
Region Gotland tar ett större ansvar - från 2022 tar Region Gotland ett arrangörskap för det som händer i parken i Almedalen i syfte att bidra till de politiska och demokratiska samtalen.  
Almedalsveckan stärks som demokratisk mötesplats
Region Gotland i sin roll som värd har tagit beslut om att inrätta ett ramverk för vad som förväntas av alla som deltar under veckan. Ett ramverk som syftar till att stärka Almedalsveckan som demokratisk mötesplats.
 
Ramverket tillsammans med kriterier för att medverka i det officiella programmet, som aktör i parken i Almedalen, samt för att ha aktiviteter på offentlig plats tydliggör att under Almedalsveckan handlar samtalen om samhällsfrågor.
 
I ramverket, så väl som i kriterierna finns ett par återkommande punkter. Punkter som, förutom vikten av att ha fokus på samhällsfrågor, handlar om att hålla fritt från försäljning av vara/tjänst eller marknadsföring av verksamhet samt att främja demokratiska värden såsom grundläggande frihet, rättigheter och skyldigheter

Mer finns att läsa i senaste nyhetsbrevet.

Vi vill också passa på att önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!