Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Almedalsveckans varumärke

Varumärket Almedalsveckan ska spegla öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt, samt stå för demokrati, oväntade möten och dialog.

Vår vision

Almedalsveckan - den demokratiska mötesplatsen för alla. En magisk plats för dialog, utbyte och oväntade möten som bidrar till att utveckla vårt samhälle.

Genom öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapas den unika Almedalsandan.

Detta vill vi ska genomsyra vårt arbete

 
Almedalsveckan:
  • är en demokratisk mötesplats för alla. Ingen ska exkluderas och alla har rätt att tala.
  • är en plats för åsikter och debatter, en plats där deltagarna känner sig trygga i att uttrycka vad de tycker.
  • är en viktig plats för demokratiska samtal och möten, en plats för diskussioner om samhället och hur vi gemensamt utvecklar vårt samhälle.
  • erbjuder kostnadsfri kompetensutveckling i form av öppna och tillgängliga evenemang i det officiella programmet. 
Almedalsveckan ska vara den demokratiska mötesplatsen för alla, inte en demokratisk mötesplats för andra, inte för eliten eller speciellt utvalda, utan för alla.
 
Inom demokratin kan man inte konkurrera och demokratiska mötesplatser kan inte ses som konkurrenter, utan snarare som stärkande komplement. Det som gör Almedalsveckan unik är platsen - Visby. En fantastisk plats under hela året men magisk under sommaren. En plats där man kan möta personer i gränder, trädgårdar eller på andra oväntade platser. En informell plats för informella möten.
 
Det ska vara självklart att delta under Almedalsveckan om man är samhällsintresserad och vill diskutera samhällsfrågor med likasinnade, beslutsfattare och förändringsansvariga.

Vår logotyp

Almedalsveckans logotyp är tidlös och tydlig och visar på kopplingen till Gotland och Region Gotland. Logotypen är varumärkesskyddad, så även namnet Almedalsveckan. 

Det är endast Region Gotland som får lov att använda Almedalsveckans logotyp. För arrangörer finns det en gemensam arrangörslogotyp, som visar att vi tillsammans skapar den demokratiska mötesplatsen.

Arrangörslogotyp

För arrangörer som är med och skapar vår demokratiska arena finns det en särskild arrangörslogotyp som kan användas av arrangörerna för att visa att de är med och skapar den unika mötesplatsen Almedalsveckan.

Vår varumärkesbok

Almedalsveckans varumärkesbok ger oss stöd och riktlinjer i vårt arbete med att förvalta, stärka och utveckla varumärket Almedalsveckan. 

Region Gotland äger varumärket Almedalsveckan, men att äga räcker inte. Det är alla politiker, arrangörer och deltagare som med sitt samhällsengagemang fyller veckan med dess innehåll och varumärkets styrka är samverkan med alla som bidrar.

Almedalsveckan vinnare av Signumpriset 2020

Almedalsveckan blev utsedd av en jury bestående av representanter från akademin, näringslivet och media till vinnare av årets Signumpris. I motiveringen lyfter juryn bland annat:
 
Medvetenheten genomsyrar allt styrmaterial såsom bl a brandbook och kommunikationsplan. ALMEDALSVECKAN behandlas verkligen som ett varumärke, och man har tänkt på varje liten detalj och för fram den på ett lättillgängligt och medryckande sätt.
 
En spännande detalj i Region Gotlands varumärkesarbete är framhållandet av samverkande krafter; de säger själva:
”Men att äga räcker inte, varumärkets styrka är samverkan med alla som bidrar”