Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild med ett antal logotyper inklusive Almedalsveckans A texten i bilden säger Boka en ung expert

Boka en ung expert

I politiska samtal och beslutsfattanden värnar vi alla om att alla röster ska få höras. Men vi vet att det kan vara svårt att skapa inkluderande samtal - speciellt att få med ungas perspektiv.

Prata med unga experter

Målet är att föra ungas perspektiv närmare makthavare för att generera konstruktiva dialoger där nya insikter och lösningar kan bli till och leda till mer förankrade och kvalitativa beslut. Helt enkelt verka för en meningsfull delaktighet för unga. Uppmaningen till arrangörer under Almedalsveckan är; Vill du tillföra nya perspektiv i din panel eller seminarium? Boka en eller flera unga experter!

Vill du boka en ung expert?

Är svaret ja, blir vi glada! Vi vill ha fler som är med och bidrar till att lyfta fler röster och perspektiv i den offentliga debatten. Därför fortsätter vi med detta samarbete mellan Almedalsveckan och ett femtontal ungdomsorganisationer även inför Almedalsveckan 2024. Vi uppdaterar listan på experter kontinuerligt och uppmanar dig att redan nu lägga in minst en ung röst i din planering så hjälper vi dig genom samarbetet att hitta den eller de rätta rösterna.

Tänk på följande när du bjuder in unga experter till din panel: 

  • När det pratas om unga, prata i stället med unga och bjud gärna in flera
  • Se över möjligheten till arvode eller bidrag till resa då många ungdomsorganisationer har liten budget
  • Ta kontakt och skicka frågorna i förväg för optimal möjlighet att förbereda sig
  • Tänk på hur ordet fördelas under paneldiskussionen, behandla unga som en jämlik deltagare
  • Låt samtalen mellan generationer bidra till nya insikter
Om du inte får återkoppling inom fem arbetsdagar från den eller de ungdomsorganisationer som du har kontaktat, hör då av dig till Almedalsveckan så hjälper vi till att få kontakt.

Hur gick det 2023? 

2023 lanserade Almedalsveckan, tillsammans med ungdomsorganisationerna som var samlade under initiativet #StoppaYouthwashing, en kontaktväg till unga experter inom olika sakområden som planerade att delta under Almedalsveckan 2023. 
 
Uppropet Boka en Ung Expert 2023 skapade förutsättningar för närmare 30 unga experter att få sina röster hörda i sammanhang som de annars inte hade fått delta i. Röster från arrangörer som valde att använda sig av Boka en Ung Expert vittnar om att det var mer effektivt att gå via uppropet än att ha kontakt med varje organisation för sig. Arrangörerna valde att använda sig av Boka en Ung Expert för att de anser att barn och unga ska ha inflytande och rätt till att påverka i frågor som rör dem.

26 ungdomsorganisationer

I år är det 26 olika ungdomsorganisationer som gärna bidrar till att unga röster hörs i de demokratiska samtalen. Tänk på att tänka lite utanför boxen, inte bara välja den eller de organisationer som du känner igen utan var modig, hör av dig till någon organisation som kan det ämne du vill lyfta och ställ din fråga om medverkan.

 

Organisationer som erbjuder unga experter 2024

Demokratibygget

Elevernas riksförbund

Fler Unga

Fryshuset

Förbundet Vi Unga

KFUM Sverige

PUSH Sverige

RFSL Ungdom

Right By Me

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Röda Korsets ungdomsförbund

Svenska Ungdomsnätverket för biologisk mångfald

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevråd

Sveriges Ungdomsråd

Sverok

Ung Cancer

Ung Diabetes

Ung Media Sverige

Ung Privatekonomi

Unga Aktiesparare

Unga Örnar

Ungdomens Nykterhetsförbund

Utrikespolitiska förbundet Sverige

WWF Sweden Youth

Youth 2030 Movement