Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Tillgänglighet

Vad betyder tillgänglighet för dig? Almedalsveckan står för att vara öppet och tillgängligt för alla. Det innebär att vi tillsammans skapar evenemang som är tillgängliga för så många som möjligt. 

Arrangören är den som ansvarar för innehåll, genomförande och tillgänglighet vid varje enskilt evenemang.

Symboler i programmet visar tillgänglighet

I ansökan till det officiella programmet markerar arrangören vilka tillgänglighetsaspekter som uppfylls. I programmet visas tillgängligheten med symboler i anslutning till evenemangsinformationen:

Symbolerna (sett från vänster till höger) markerar allergihänsyn, teleslinga, syntolkning, teckenspråkstolkning, entré tillgänglig för rullstol, toalett tillgänglig för rullstol och webbsändning.

Allergihänsyn

Inga starka dofter eller allergiframkallande födoämnen finns i lokalen, till exempel nötter, växter och material. 

Teleslinga

Teleslinga eller annan teknisk utrustning för personer med nedsatt hörsel. 

Syntolkning

Evenemanget syntolkas.

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkskunnig person, teckenspråksversion eller annan teknisk utrustning som har samma funktion finns. 

Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Entré har inte trappa eller har ramp med lutning maximalt 1:12. Om tröskel, maximalt 2,5 cm hög. Om dörr, minst 80 cm bred. 

Toalett tillgänglig för rullstol

Dörrbredd minst 80 cm, om tröskel maximalt 2,5 cm. 

Webbsändning

Evenemanget webbsänds. 
Direkttextning rekommenderas. 

Tillgänglighet för dig som besökare

De arrangörer som erbjuder tillgänglighetstjänster eller anordna sina evenemang i tillgänglighetsanpassade lokaler markerar detta och det är också sökbart i det officiella programmet.

Om du som besökare vill närvara på ett evenemang som exempelvis saknar tolktjänster kan du kontakta din hemkommun eller ditt landsting för att höra hur de ställer sig till att se Almedalsveckan som vardagstolkning och därigenom stå för kostnaderna. 

Mer om tillgänglighet

Fysisk begränsning av tillgänglighet

Världsarvet Visby är en medeltida stad vilket innebär en från början fysiskt begränsad tillgänglighet. Visby är belägen i en backe och gator och gränder i innerstaden har en beläggning av gatsten med springor och ojämnheter. För att öka tillgängligheten har delar av gatubeläggningen jämnats till och trottoarkanter fasats av i området runt Almedalen samt de stora gångstråken.

Tillgängliga lokaler

Den stora efterfrågan på lokaler under veckan innebär att många platser som används inte i första hand är anpassade för mötesverksamhet och därför kan ha begränsad tillgänglighet. Det ställer krav på arrangörer att komplettera och anpassa så att alla kan delta. 

Begränsning av fordon

För att underlätta framkomligheten och öka säkerheten är delar av innerstaden samt hamnen avstängd för fordonstrafik. Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får köra in i området och har tillgång till avgiftsfria parkeringsplatser. 

Läs mer om: 

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns på Skeppsbron i höjd med Korsgatan. Platserna är avgiftsfria. Dessa parkeringsplatser nås via den bemannade bommen vid södra infarten i hamnen.

Läs mer om: 

Tolktjänster

Som arrangör kan du möjliggöra för tolkning av ditt evenemang – teckenspråkstolkning, skrivtolkning och syntolkning finns att beställa. 

Några leverantörer av tolktjänster:

Teleslinga och annan hörteknik

Som arrangör kan du göra det möjligt att fler kan höra vad ni säger med hjälp av teleslinga eller annan hörteknik. 

Några leverantörer av teleslingor

Myndighet för tillgänglighet

Myndigheten för delaktighet har samlat riktlinjer kring tillgänglighet för bland annat skriftlig information och tillgängliga konferenser på sin webbplats. Där finns även annan information som stöd för arrangörer i arbetet med att skapa evenemang tillgängliga för alla.

Läs mer hos myndigheten:

Tillgänglighetsrådet och Funkisam

Almedalsveckan samarbetar med Tillgänglighetsrådet Region Gotland och Funkisam Gotland för att Almedalsveckan i stort ska bli mer tillgänglig. Vi bidrar alla till att göra Almedalsveckan tillgänglig för så många som möjligt. 

Region Gotlands informationsansvar

Att öka tillgängligheten för Almedalsveckans besökare är ett prioriterat område för Region Gotland. Almedalsveckans projektgrupp arbetar främst genom informationskanalerna:

Webbplatserna almedalsveckan.info samt program.almedalsveckan.info

Webbplatserna har i grundfunktionen talade Webb samt webbläsarens möjlighet till större text. Webbplatsen är tillgänglighetsgranskad i verktyget Validator.

Webbplatsen almedalsveckanplay.info

Webbplatserna har i grundfunktionen talade Webb samt webbläsarens möjlighet till större text. Mer information om tillgängligheten på Playplattformen finns här.

Tryckt programkatalog

Den tryckta programkatalogen Almedalen Just Nu är tydligt indelad i olika avsnitt och dagarna är markerade med färger.

Appen Almedalen Just Nu

Appen finns både för iOS och Android. Smarta telefoner har i sina grundutföranden funktioner för till exempel större text

Translation

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Choose the language in the menu to the right.

English

På almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?