Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Dammen i Almedalen en solig dag

Platser för evenemang

Evenemangen under Almedalsveckan genomförs i närheten av Almedalen, i Visby innerstad eller dess omedelbara närhet. Vi värnar om närheten och möjligheten för besökaren att kunna röra sig fritt mellan evenemangen. 

Alternativ på platser

Det finns flera sätt att medverka och olika platser att ha sitt evenemang på. Exempel på platser som arrangörer brukar använda sig av är:

Vilken plats ska jag välja?

Du ska välja en plats som passar upplägget för ditt evenemang. Tänk igenom vad du vill göra och vad du vill få ut av ditt evenemang. Är det en envägskommunikation eller vill du främja en aktiv dialog? Kom ihåg att du måste söka tillstånd hos polisen för allmän sammankomst oavsett var ditt evenemang är.

För att vara med i det officiella programmet, ska du ha en fysisk plats i Visby innerstad eller dess närhet. 

Almedalen

Parken i Almedalen och scenen disponeras av riksdagspartierna som är Almedalsveckans huvudarrangörer under sin respektive del av dag.