Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Almedalsveckan plastbantar

Almedalsveckan har deltagit i ett projekt tillsammans med Gotlands förenade besöksnäring. Projektet drevs av Länsstyrelsen på Gotland med hjälp av medel från Naturvårdsverket. Syftet med projektet var att minska spridningen av plast till natur och hav.

Projektet gav bland annat ökad kunskap kring engångsartiklar och plast. Kunskap som på sikt kan ändra beställningsmönster för mer hållbara val vid inköp och därmed minskad plastanvändning.

 
Projektet riktade sig till tre olika delar av besöksnäringen för att minska läckage av plast till hav och natur.
 
Dessa var:
  • Gotlands besöksnäringsföretag plastbantar
  • Plastbantning event och arrangemang, fokus Almedalsveckan
  • Plastutställning om plastens påverkan på natur, hav och kust

Projektet bidrog till arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 samt Sveriges miljömål. Det var främst Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 Bekämpa Klimatförändringarna samt Mål 14 Hav och marina resurser som detta projekt berörde.

Almedalsveckan plastbantar

För plastbantning av stora evenemang har Almedalsveckan en möjlighet att gå i spetsen. Den del i projektet som berörde Almedalsveckan handlade om att minska engångsartiklar ur ett livscykelperspektiv, det vill säga ha med en jämförelse av miljöpåverkan i alternativa val. 

Under Almedalsveckan finns många som har denna kompetens och redan idag finns en stor miljömedvetenhet hos aktörerna som är en del av veckan. Nämnas kan arrangörerna av evenemang i det officiella programmet, serviceleverantörer och transportörer. Men det kan bli ännu bättre om vi tillsammans hjälps åt med att göra Almedalsveckan till ett hållbart evenemang.

Miljödiplomering och kranmärkning

Under de senaste åren har arrangörerna haft möjlighet att miljödiplomera sina evenemang utifrån givna kriterier. Denna miljödiplomering har sedan varit synlig både vid presentation av evenemanget och sökbar i det digitala programmet. Andelen miljödiplomerade evenemang har ökat från 40 procent till 66 procent på en dryg femårsperiod.

Under Almedalsveckan 2019 erbjöds alla arrangörer som enbart bjöd på kranvatten att kranmärka sina evenemang via Svenskt Vatten. Detta uppskattades och kan få en fortsättning.

Läs mer om miljödiplomeringen >>

Checklistor att ta hjälp ifrån

Resultatet av projektet med att reducera plast kopplat till besöksnäringen har lett till att Länsstyrelsen på Gotland har tagit fram fyra checklistor som riktar sig mot viktiga aktör i besöksnäringen generellt.

Checklistor, till hjälp för att plastreducera: