Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Almedalsveckan strävar efter hållbarhet

Arbetet med att nå ett ekologiskt hållbart samhälle pågår ständigt på Gotland. Varje år besöks Almedalsveckan av minst 40 000 personer. Alla är viktiga kuggar i detta arbete för att Almedalsveckan ska vara ett hållbart arrangemang och varje åtgärd som görs för att minimera miljöpåverkan är betydelsefull. 
Almedalsveckan är ett av Sveriges största utomhusarrangemang. För att skapa förutsättningar för att vara ett stort och hållbart arrangemang behöver vi besökarnas och arrangörernas hjälp. Arrangörer kan miljödiplomera sina evenemang och besökarna kan genom enkla val också vara med i hållbarhetsarbetet.
Skippa engångs välj flergångs 
Alla besökare under Almedalsveckan erbjuds att, helt kostnadsfritt, vara med och testa ett nytt rotationssystem av flergångsförpackningar för mat som serveras i det tillfälliga matområdet nära Almedalen. Målet är att minska engångsartiklar och mängden avfall som annars uppstår.
Plastbanta 
Arrangörer och besökare under Almedalsveckan uppmanas att reducera all form av plast. Det kan göras genom att ta bort give aways i plast eller hitta alternativ gjort på återanvändbar plast. Mackorna behöver inte heller svepas in i plast. Använd papper. Behövs plast användas, se till att lämna resterna i vår återvinningsstation, så att plasten kan återanvändas.
Sortera rätt
I Almedalsområdet finns en tillfällig återvinningsstation. Våra arrangörer hjälper oss genom att sortera sitt avfall och lägga det i rätt fraktion. Besökarna är också en viktig del i sortering. Du hittar returstationer på olika ställen i Almedalsområdet. En avfallsstation finns på matområdet.
Biogas driver bussarna
Åk kollektivt när du ska ta dig till och från Visby. De gotländska bussarna går på gotländsk biogas, producerad av gotländska matrester.
Är du arrangör?
Då har du stor påverkan på miljön, men också stor möjlighet att genom enkla val bidra hållbarhetsarbetet. 
  • Välj produkter som är miljömärkta och undvik onödig marknadsföring
  • Välj bort plats, återanvänd material och hjälp oss att källsortera
  • Välj mat och dryck som har ingen eller mycket liten miljöpåverkan, om du behöver servera något
  • Ställ krav på underleverantörer att de bidrar, exempelvis genom att undvika plast
Arrangörer som uppfyller våra kriterier när de genomför sina evenemang lyfts av Region Gotland genom att deras evenemang blir miljödiplomerade. Kraven i miljödiplomeringen baseras på Region Gotlands övergripande miljömål.
Ekokommun Gotland
Region Gotland är en ekokommun och arbetar målmedvetet med att vara klimatneutral till 2040. I den regionala utvecklingsstrategin slås fast att Gotland ska gå före i klimatomställningen genom att minska klimatpåverkan, ställa om energisystemen, minska användandet av energi, stimulera delaktighet och genom att anpassa samhället till ett förändrat klimat.