Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Karta över Visby innerstad som visar gränsen för det fordonsfria området.

Fordonsfri Almedalsvecka

För att skapa en säkrare miljö för dig som besöker Almedalen råder det ett motorfordonsförbud i området under Almedalsveckan. 

Varför motorfordonsförbud?

Med syfte att göra det tryggare för Almedalsveckans besökare och arrangörer råder motorfordonsförbud under veckan. Fokus ligger på tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet. Fordon som behöver komma in i området måste söka dispens.

När gäller motorfordonsförbudet?

Motorfordonsförbudet gäller under hela Almedalsveckan. Inom området i direkt anslutning till Almedalsparken är det helt avstängt för inpassage. I det yttre området kan du söka dispens för att få köra in. Vilka tider som gäller och områdesavgränsningar kommer att publiceras under våren 2023.

Parkering

Det är begränsade parkeringsmöjligheter i Almedalsområdet inför och efter Almedalsveckan. Under Almedalsveckan är det inte tillåtet att parkera i området, stannandeförbud råder i hela området. Undantag görs för personer med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade och reserverade parkeringsplatser finns.