Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Mark Almedalsveckan

Mark och Stadsmiljö Region Gotland

Telefon: 0498-26 93 10, val 2
E-post: mark.almedalsveckan@gotland.se
E-post: trafik.almedalsveckan@gotland.se

Telefontid: se Almedalsveckans öppettider

Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Ansök om markplats

Du som vill lyfta en aktuell samhällsfråga under Almedalsveckan har möjlighet att ansöka om upplåtelse att använda offentlig markplats.

Ansökan

Ansökan ska göras av den förening, organisation eller företag som ska använda platsen.

Ansökan sker via polisen som i sin tur skickar den till Region Gotland. Region Gotland kontrollerar att ansökan uppfyller Almedalsveckans regler och att platsen är möjlig att upplåta. Om något skulle vara oklart så kontaktar Region Gotland dig som sökt upplåtelse.

Ansökan du ska fylla i heter Ansökan om tillstånd ordningslagen - offentlig plats och du hittar den på polisens hemsida, se länk nedan till polisen. 

Om din ansökan blir beviljad får du ett tillståndsbevis av polisen att använda den anvisade ytan. Möjligheten att använda offentlig plats regleras i ordningslagen.

Guide för ansökan om markplats (pdf)

Kriterier för att få markplats

Almedalsveckan har utvecklats till att bli världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Du som arrangör är viktig för att vi tillsammans ska kunna skapa en arena för öppna demokratiska mötesplatser. 
 
Ansökan för att medverka genom att ha en markplats på offentlig plats bedöms utifrån bland annat utifrån följande kriterier:
 • Evenemangets syfte är att föra dialog och debatt kring aktuella samhällsfrågor.
 • Evenemanget ska vara kostnadsfritt och öppet för alla klockan 10:00-17:00.
 • Evenemang som säljer/lanserar en vara eller tjänst eller enbart visar upp en verksamhet uppfyller inte kriterierna.
 • Upplåtelse eller uthyrning i andra hand är inte tillåtet.
 • Arrangören ansvarar för att evenemanget är förenligt med svensk lagstiftning.

Det är i stort samma kriterier som gäller för att ansöka med evenemang i det officiella programmet och kriterierna finns för att stärka Almedalsveckan som en demokratisk mötesplats med fokus på samhällsfrågor.

Markplats kan vara en träffpunkt

Markplatser kan användas för flera olika aktiviteter. De kan vara platsen som du som arrangör genomför dina evenemang på, men de kan även användas som träffpunkt för deltagare som intresserade av att diskutera dina samhällsfrågor. Oavsett hur du vill använda din markplats, så kom anmäl gärna dina evenemang/din träffpunkt till det officiella programmet. Blir du godkänd så kan fler hitta till din mötesplats.

Markplatser inför Almedalsveckan 2022

Vi börjar handlägga de inkomna ansökningarna i slutet på året, men det brukar dock inte vara förrän vid årsskiftet som allt är klart och tillstånd kan ges.
 
Observera att alla markplatser, utom 100- och 600-serien, endast är möjliga att ansöka om fem dagar, med start den 3 juli och slut den 7 juli 2022. På markplatser i 100- och 600-serien går det bra att boka kortare evenemang.
 

 

Kriterier för att använda offentlig markplats under Almedalsveckan

Det är tekniska nämnden på Region Gotland som beslutar om upplåtelse av offentlig mark.

Tekniska nämnden upplåter mark på följande villkor:
 • Taxa för markupplåtelse tillämpas enligt beslut i regionfullmäktige.
 • Evenemangets syfte är att föra dialog och debatt kring aktuella samhällsfrågor.
 • Evenemanget ska vara kostnadsfritt och öppet för alla klockan 10:00-17:00.
 • Ett evenemang som säljer/lanserar en vara eller tjänst eller enbart visar upp en verksamhet uppfyller inte kriterierna.
 • Upplåtelse eller uthyrning i andra hand är inte tillåtet.
 • Arrangören ansvarar för att evenemanget är förenligt med svensk lagstiftning.
 • Riktlinjer för högsta ljudnivå medföljer i polistillståndet
 • Sökande följer de bygg- och demonteringstider som Region Gotland fastställt. Huvudregeln är att monter som uppförts på den upplåtna platsen får vara max 3,5 meter hög från marken till monterns takfot.
 • Zeppelinare och liknande i luftrummet kräver särskilt tillstånd.
 • Arrangören ansvarar själv för eventuell el- och internetförsörjning till den upplåtna platsen.
 • Inga fordon får ställas på platsen.

Förbered dig inför ansökan

Var förberedd när du fyller i din ansökan:

 • Formulera vilken samhällsfråga du kommer att lyfta. 
 • Titta på kartorna för att hitta en plats att önska för ditt evenemang.
 • Läs på vad som gäller rent praktisk, exempelvis byggtider. 
 • Förbered skisser på vad du ska bygga upp på din markplats. 
 • Se Polisens sidor om vad som gäller i exempelvis ordningslagen.
 • Du kan samla ansökan om offentlig plats och allmän sammankomst i samma ansökan. 

Guide för ansökan om markplats (pdf)

Köplats

Ansökningar om att använda markplatser kan göras tidigast året innan, från måndagen vecka 27. Det är den dag (och tid) du betalar ansökningsavgift till Polisen som avgör din köplats. Ansökningarna hanteras i den ordningen.

Ansökningsavgiften är 870 kronor. 

Du är ansvarig för platsen

Du som har fått upplåtelse att använda en markplats ansvarar för vad som genomförs på platsen, att nödvändiga tillstånd finns samt att ni följer svensk lagstiftning. Du som står på upplåtelsen har ett ansvar att informera underleverantörer och personal om vilka regler som gäller. 

Du kan samla fler ansökningar i samma ansökan

Du kan samla ansökan om offentlig plats och allmän sammankomst för ett eller flera evenemang i samma ansökan. 

Flera arrangörer hyr markplats av Region Gotland i syfte att ordna offentliga möten, debatter och seminarier på platsen. Den typen av möten kallas allmänna sammankomster. Upplåtelsen av marken regleras i ordningslagen och allmänna sammankomster regleras både i grundlagen och i ordningslagen. Ansökan om användande av offentlig plats respektive allmän sammankomst görs på samma blankett hos polisen. 

Sidan uppdaterad: 29 oktober 2021
Ansvarig för sidan: Almedalsveckan

Translation

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Choose the language in the menu to the right.

English

På almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?