Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Ansök om markplats

Du som vill delta på Almedalsveckan genom att vara på markplats i det offentliga rummet ska ansöka om tillstånd för användande av offentlig plats via polisen.

Ansökan

Ansökan ska göras av den förening, organisation, företag eller person som ska använda platsen.

Ansökan sker via polisen och remiss skickas till Region Gotland. Handläggare kontrollerar att ansökan uppfyller Almedalsveckans regler och villkor samt om platsen är möjlig att nyttja. Om något skulle vara oklart så kontaktar vi dig.

Ansökan heter Ansökan om tillstånd för användande av offentlig plats och du hittar den på polisens hemsida, se länk nedan. 

Användande av offentlig plats regleras av ordningslagen och lokala föreskrifter.

Kom ihåg att betala avgiften för tillståndsansökan hos Polisen snarast efter att ansökan skickats in. Polisen kommer att handlägga ditt ärende först efter att betalning inkommit. 

Kriterier för aktiviteter på offentlig plats

Du som arrangör är viktig för att vi tillsammans ska kunna skapa en arena för öppna demokratiska mötesplatser. 
 
För att medverka på markplats finns ett antal villkor och kriterier. Sökande ansvarar för det som sker på markplats, att man följer svensk lagstiftning och att kriterierna för aktiviteter följs. Villkoren beskriver också tydligt att ingen andrahandsuthyrning får ske av markplatsen. Villkoren för upplåtelse av offentlig plats beslutas av tekniska nämnden och bifogas som villkor i tillståndet.
 
Kriterierna för aktiviteter på offentlig plats är:
  • Aktiviteter som sker på offentlig plats ska ha fokus på samhällsfrågor
  • Aktiviteter som sker på offentlig plats ska vara kostnadsfria, öppna och tillgängliga för alla besökare mellan klockan 10:00-17:00 (något senare start på inledningsdagen)
  • Bidra till ett hållbart arrangemang
  • Främja samhällets demokratiska värden såsom grundläggande frihet, rättigheter och skyldigheter
Följande uppfyller inte kriterierna för aktiviteter på offentlig plats:
  • Arrangör som står för antidemokratiska eller våldsbejakande budskap
  • Aktiviteter som syftar till att sälja/lansera en vara eller tjänst eller enbart visa upp en verksamhet

Det är i stort samma kriterier som gäller för att ansöka om evenemang i det officiella programmet och kriterierna finns för att stärka Almedalsveckan som en demokratisk mötesplats med fokus på samhällsfrågor.

Ansök även till programmet

En markplats ska användas för att lyfta din samhällsfråga. Ansök gärna till det officiella programmet för att visa upp att du är på plats och vilken samhällsfråga som lyfts. Du kanske anordnar ett eller fler seminarium eller bjuder in till en mötesplats för spontana samtal i form av en träffpunkt. Läs mer om hur du gör, vilka kriterier som gäller och var ditt/dina evenemang kommer att visas upp. 

Villkor för att använda offentlig markplats under Almedalsveckan

Förbered dig inför ansökan

Köplats

Du är ansvarig för platsen

Du kan samla fler ansökningar i samma ansökan