Kontakt

Mark Almedalsveckan

Mark och Stadsmiljö Region Gotland

Telefon: 0498-26 93 10, val 2
E-post: mark.almedalsveckan@gotland.se
E-post: trafik.almedalsveckan@gotland.se

Telefontid: se Almedalsveckans öppettider

Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Markplatser och taxa

Markplatser är de platser som är placerade på offentlig mark och de finns bland annat på Donnersgatan, Tage Cervins gata, Cramérgatan, Hamnplan, Hamngatan, Skeppsbron, Strandvägen och på Holmen i Visby hamn.

Markplatser under Almedalsveckan 2023

I kartan nedan ser du föreslagna markplatser för Almedalsveckan 2023. Önskar du en annan storlek än vad som angivits på kartan uppger du det i din polisansökan. Storlek på markplatserna kan ändras om markförutsättningarna tillåter. Det går också bra att ange flera platser i din ansökan om det skulle visa sig att ditt första val redan bokats. Varje markplats är numrerad i kartan, uppge platsnummer i din polisansökan vid val av plats/platser. Har du frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.  

Röd = Fullbokad
Gul = Bokad någon eller några dagar
Grön = Ledig

Markplatserna upplåts i fem dagar och då åtar sig arrangören att bemanna sin monter/träffpunkt under alla fem dagar. Önskas kortare medverkan kan område i 100- och 600-serien bokas för kortare period.

Marktaxa

Taxan för upplåtelse av offentlig plats på Gotland beslutas av Tekniska nämnden, Region Gotland. Priserna gäller för 2023.

153 kronor per dag och kvadrat i centrala lägen
Östercentrum, Hästgatan, Donnersplats, Hamngatan, Hamnplan, Skeppsbron, Cramérgatan, Donnersgatan, Tage Cervins gata och Strandvägen inklusive dess närhet.
 
123 kronor per dag och kvadrat i andra lägen
Holmen, söder om nuvarande hamnkontoret eller motsvarande plats utanför centrala lägen. 
 
Faktura för markupplåtelsen skickas direkt till arrangören i samband med att polistillståndet utfärdats.