Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Frågor och svar - Almedalsveckan 2021

Almedalsveckan 2021 blir en annorlunda vecka. Om vi får lov att träffas fysiskt, det vet vi inte än. Får vi, blir det en hybrid Almedalsvecka med både fysiska och digitala evenemang. Får vi inte, blir det en digital demokrativecka.

Under denna rubrik samlar vi de frågor som vi får av arrangörer, besökare och leverantörer - allt för att underlätta så mycket det går får alla som planerar evenemang under Almedalsveckan 2021. Har du en fråga som inte finns med i vår FAQ, hör av dig till oss, se kontaktlistan.

Börja planera för Almedalsveckan 2021

Hur kommer Almedalsveckan 2021 att genomföras?

Almedalsveckan planeras att genomföras, precis som under tidigare år. Detta förutsätter att covid19-restriktionerna tillåter det. Får vi träffas, så kan alla arrangörer göra som vanligt, att enbart arrangera fysiska evenemang i Visby, men vår rekommendation att även tänka digitalt för att skapa större tillgänglighet. Kan vi inte kan mötas i Visby, öppnar vi upp för möjligheten till enbart digitala sändningar från Visby eller från valfri ort. 

 
Du som arrangör kan alltså börja planera för vad du vill göra, exempelvis om det ska vara aktiviteter som seminarier, samtal, föreläsningar. Däremot är det för tidigt att säga något om hur. Börja planera för ett evenemang som går att genomföra digitalt, då kan du om restriktionerna släpper, sända det från en plats i Visby med möjlighet att ta in publik.
 
Vi planerar för att det ska finnas markplatser att hyra i området runt Almedalen, om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten tillåter det och restriktionerna för allmän sammankomst ändras.
 
Även i det officiella programmet ska det finnas möjlighet att ansöka om medverkan för både om digitala och fysiska evenemang, inte enbart fysiska som det varit tidigare år.

Vad kostar det att delta under Almedalsveckan 2021?

Det går att hitta kostnadseffektiva lösningar för att delta under en vanlig Almedalsvecka. Att hyra markplats i närheten av Almedalsveckan kostar endast 134 kronor per kvadratmeter och dag. För ett tält på 3 * 3 meter kostar det drygt 1 200 kronor per dag*. Boende på campingplatser eller stugbyar en bit utanför Visby är också förhållandevis billigt.

Representerar du en ideell organisation kan du hyra Region Gotlands lokaler för mellan 150-250 kronor per timme. Boende i skolsalar för grupper om mellan 5 till 10 personer kostar 1 600 kronor per natt.

En personbiljett på färjan kostar cirka 100 kronor enkel resa och det brukar finnas platser på de något mer obekväma avgångarna (sena och tidiga avgångar).

* Under februari tas ett beslut i regionfullmäktige om att sänka marktaxan till 134 kronor/kvadratmeter för platserna närmast Almedalen.    

Vad ska jag göra om jag vill medverka 2021?

Börja med att fundera på vad du vill lyfta, vilken samhällsfråga vill du diskutera/samtala kring. Hur du vill genomföra detta evenemang är också bra att lägga tid på. Vi förespråkar interaktiva evenemang där publiken känner sig delaktiga i samtalet. Det är också bra att fundera kring vilka personer ska vara med och diskutera/samtala kring din fråga. Att exempelvis inte bjuda in unga när det handlar om unga är en enkel miss att undvika. Det är också bra att ha med olika perspektiv, inte bara ålder och bakgrund. 

Du hittar tips på andra delar som är viktiga att ha koll på under fliken "Arrangör" i menyn ovan. 

Är du ny som arrangör av digitala eller hybrida evenemang? Vi kommer att lägga upp tips och råd för att genomföra bra hybrida möten och undvika fallgropar. 

Hur många har anmält sitt deltagande?

Almedalsveckan är ett evenemang som är öppet för alla och de evenemang som genomförs i det officiella programmet är kostnadsfria att medverka i. Du behöver alltså inte anmäla ditt intresse för att vara med som deltagare.

Är du arrangör och vill genomföra evenemang, ha träffplats på offentlig plats eller boka talartid på vår öppna talarplats kan det vara bra att ha koll på vad som händer i början av 2021.

I januari läggs kartan över markplatser upp på hemsidan och den 8 mars är planen att programsystemet som samlar allt till det officiella programmet ska öppnas upp för ansökningarna. 

Fram till den 11 maj är det kostnadsfritt att ansöka till att medverka i det officiella programmet, därefter tar vi ut en avgift som blir högre ju närmare Almedalsveckan vi kommer.

Kan jag ansöka om markupplåtelse redan nu?

Du kan skicka in din ansökan till polismyndighetens tillståndsenhet redan nu, men de kommer inte att behandla din ansökan förrän restriktionerna om allmän sammankomst ändras. 

Den karta som visar vilka markplatser som är tillgängliga lägger vi upp i januari 2021.

Digitala evenemang

Måste evenemangen även sändas digitalt?

Aktiviteterna du planerar att genomföra under Almedalsveckan behöver inte sändas digitalt, men vi rekommenderar att tänka även digitalt eftersom vi ser att det kan vara några grupper som inte kan medverka på samma sätt om vanligt, i spåren av pandemin. Det är vår förhoppning att det blir en slags blandning mellan en digital och fysisk Almedalsvecka, en hybrid. 
 

Hur kommer aktiviteterna att sändas?

Varje arrangör ansvarar för sin sändning och vilken plattform som används för sändningen. Almedalsveckan ser till att alla länkar till sändningarna finns med och är sökbara i Almedalsveckans officiella programmet på www.almedalsveckan.info. Ambitionen är att det ska vara enkelt att söka bland de digitala sändningarna och att allmänheten lätt ska kunna hitta sändningar som är intressanta för dem.

Kommer det att finnas studios att sända ifrån?

Vi för en dialog med det gotländska näringslivet, för att få till ett antal studios som arrangörer kan boka upp för sina sändningar. Dessa studios kommer att presenteras på almedalsveckan.info. Bokningen sker direkt med ansvarig lokaluthyrare/studioansvariga.

Kan man sända digitalt för annan plats än Visby?

Målet är att det i juli går att öppna upp för allmänheten, att det är möjligt för oss att träffas igen på ett säkert sätt. Därför är kravet för att medverka i det officiella programmet att evenemanget ska sändas från Visby, så att det går att öppna upp för publik om restriktionerna lätta. 

Om det visar sig att restriktionerna gör det omöjligt att träffas fysiskt kommer våra politiska styrgrupper att ta upp frågan om att göra Almedalsveckan till en digital vecka. Detta kan komma att ske i februari/mars 2021.

Kommer bredbandet att räcka för alla?

Almedalsveckan samarbetar med ett antal olika leverantörer av trådlöst internet. Dessa leverantörer har redan nu lagt in i sin planering att se till att det ska finnas kapacitet åt alla som önskar.

Markupplåtelse i Almedalsområdet

Hur ser det ut i området i närheten av Almedalen?

Om restriktionerna tillåter det så blir det markplatser i närheten av Almedalen, precis som tidigare år.

Dock planerar vi att det lite annorlunda för Almedalsveckan 2021. Almedalsområdet det ett mindre, men också luftigare område. Det blir inte så stora markplatser/upplåtelser som tidigare år, utan designen bygger på mindre ytor med utrymme emellan markplatserna för att man tryggt ska kunna röra sig. Nya ytor kommer också att användas under Almedalsveckan 2021.  

Säker planering

Hur kan vi planera för säkra möten utifrån smittorisken?

Besöksnäringen, Polisen och smittskyddsläkaren på Gotland arbetar tillsammans med Almedalsveckan för att säkerställa att det går att genomföra säkra möten på plats i Visby. Researrangörer till och från Gotland, hotell och leverantörer till Almedalsveckan  har god kunskap om hur smittspridning ska undvikas och har vidtagit åtgärder för att avstånd och god handhygien ska kunna hållas. 
 
Just nu är det oklart vilka restriktioner som kommer att gälla i sommar, därför avvaktar vi med att ta fram en plan för minimal smittorisk. 

Finns det någon aktivitet som inte ingår att genomföra i sommar?

Det är helt beroende på hur restriktionerna ser ut. De aktiviteter som kan behövas göras annorlunda är de aktiviteter som brukar dra mycket publik/deltagare. Exempelvis kan partiledartalen från Almedalens scen och Mångfaldsparaden behöva göras på ett annat sätt. 

Kan Almedalsveckan ställas in även 2021?

Nej, nästa år kommer Almedalsveckan att genomföras, det har våra politiska styrgrupper beslutat. Hur är ännu för tidigt att säga något om. Ett beslut om hur det ska se ut kommer att tas i början av 2021, förslagsvis februari/mars.

Om Almedalsveckan inte genomförs på plats, kan jag riskera att förlora pengar för ingångna avtal?

Det skiljer sig något mellan alla de aktörer som är med och bidrar till att göra Almedalsveckan möjlig. Men vår starka rekommendation är att du alltid kontrollerar avbokningsreglerna i samband med att du bokar din lokal eller ditt boende. Den gotländska besöksnäringen har samverkat för att underlätta för dig som arrangör/deltagare och de flesta aktörerna som varit med har slutit upp bakom beslutet att göra det enkelt och säkert att boka.
 
Bokar du en markplats och det visar sig att vi inte får lov att träffas fysiskt får du tillbaka det som har fakturerats för markplatsen. Polisens kostnad för tillståndsgivningen får du inte tillbaka. 
 
Det finns under vanliga Almedalsveckor flera privata uthyrare av boende och lokaler. Ställ frågan om avbokningsvillkor innan du skriver under ett avtal.
Sidan uppdaterad: 22 december 2020
Ansvarig för sidan: Almedalsveckan

Translation

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Choose the language in the menu to the right.

English

På almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?