Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Frågor och svar - Almedalsveckan 2021

Almedalsveckan 2021 blir ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar, 4 - 7 juli.

Under denna rubrik samlar vi de frågor som vi får av arrangörer, besökare och leverantörer - allt för att underlätta så mycket det går får alla som planerar evenemang under Almedalsveckan 2021. Har du en fråga som inte finns med i vår FAQ, hör av dig till oss, se kontaktlistan.

Almedalsveckan 2021 är ett digitalt fyradagars arrangemang

Vilka digitala verktyg behövs?

Vad betyder ett digitalt arrangemang?

Den pågående pandemin, osäkerheten i hur sommaren ska bli samt att allt kortare tid för planering ledde till att våra politiska styrgrupper tog beslutet att Almedalsveckan 2021 är ett i huvudsak digitalt. 

Almedalsveckan/Region Gotland i sin roll som värd lägger fokus på att vara en bra värd i det digitala rummet och kommer inte i år att erbjuda markplats, spärra av området kring Almedalen eller tillsammans med partierna bjuda in till partiledartal på plats i Almedalsparken.

Varför fyra dagar i år?

Digitala evenemang är kortare och mer komprimerade än fysiska evenemang. I dialog med framför allt våra åtta riksdagspartier diskuterade hur årets Almedalsvecka ska genomföras ställde sig samtliga partier bakom förslaget att antalet dagar under Almedalsveckan 2021 skulle halveras.

Hur fördelar sig dagarna mellan partierna?

Hur det schemat och fördelning av dagar mellan partierna ska se ut beslutas under våren. 

Planera för Almedalsveckan 2021

Hur kommer Almedalsveckan 2021 att genomföras?

Almedalsveckan genomförs i år som ett digitalt arrangemang. Skulle det vara möjligt att i juli träffas fysiskt kan arrangörer bjuda in till möten, men det är upp till varje enskild arrangör att ta ansvar för. Delarna som är grunden i det politiska engagemanget blir digitala. Det pågår en dialog med partirepresentanterna kring hur dagarna ska fördelas och när partiledartalen ska hållas. 

Du som arrangör kan alltså börja planera för det du vill göra, exempelvis om det ska vara aktiviteter som seminarier, samtal, föreläsningar. Planera för ett evenemang som går att genomföra digitalt, för oavsett hur det ser ut i sommar så kan du alltid genomföra digitala evenemang.
 
I år går det inte att hyra eller ansöka om markplatser i området runt Almedalen, de strikta restriktionerna för allmän sammankomst gör att polisens tillståndsenheten inte kan ge tillstånd för att vara på offentlig plats och då kan inte heller Region Gotland upplåta mark. Planering kring markupplåtelse och säkerhet behöver ta tid och göras utifrån ett långsiktigt tänk. Det finns inte möjlighet att göra detta om restriktionerna släpper under försommaren.
 
I det officiella programmet finns det i år möjlighet att ansöka om medverkan med digitala evenemang, inte fysiska som det varit tidigare år.

Vad kostar det att delta under Almedalsveckan 2021?

Det är ingen ansökningsavgift för att medverka i det officiella programmet om du är ute i god tid. Fram till den 11 maj kostar det inget att skicka in din ansökan. Kommer den in efter den 11 maj tar vi ut en avgift på 1 000 kronor per ansökan och skickar du in ansökan senare än den 8 juni kostar det 2 000 kronor per ansökan.

För denna kostnad får du medverka i det officiella programmet om din ansökan godkänns utifrån gällande kriterier. Vi hjälper också till att marknadsföra programmet i våra kanaler.

Nytt för 2021 är att vi ser över möjligheterna att erbjuda plats på en "playsida", där du även kan ha  kvar din sändning efter att Almedalsveckan 2021 har avslutats, om du vill att fler ska kunna efterse ditt evenemang. Även detta utan kostnad för i år.

Det vi vet är att många redan nu använder olika former av digitala mötes/seminarieverktyg. Finns detta redan så blir kostnaden inte så stor för att sända/arrangera ett digitalt evenemang.

 

Vad ska jag göra om jag vill medverka 2021?

Börja med att fundera på vad du vill lyfta, vilken samhällsfråga vill du diskutera/samtala kring. Hur du vill genomföra detta evenemang är också bra att lägga tid på. I år är fokus på digitala evenemang och vi förespråkar interaktivitet där publiken känner sig delaktiga i samtalet. Det är också bra att fundera kring vilka personer ska vara med och diskutera/samtala kring din fråga. Att exempelvis inte bjuda in unga när det handlar om unga är en enkel miss att undvika. Det är också bra att ha med olika perspektiv, inte bara ålder och bakgrund. 

Är du ny som arrangör av digitala evenemang? Vi kommer att lägga upp tips och råd för hur du kan genomföra bra digitala möten och undvika fallgropar. 

Hur många har anmält sitt deltagande?

Almedalsveckan är ett evenemang som är öppet för alla och de evenemang som genomförs i det officiella programmet är kostnadsfria att medverka i. Du behöver alltså inte anmäla ditt intresse för att vara med som deltagare.

Är du arrangör och vill genomföra evenemang så är det bra att veta att vi den 8 mars öppnar upp för att ansöka till det officiella programmet. Det kostar inget att skicka in ansökningar om du gör det innan den 12 maj, därefter tar vi ut en avgift som blir högre ju närmare Almedalsveckan vi kommer.

Ju tidigare du är klar och kan skicka in din ansökan desto längre tid blir ditt evenemang synligt i Almedalsveckans officiella program. Följer din ansökan och ditt evenemang de kriterier som vi har för att skapa en bra och kvalitativ arena för samhällsfrågor, desto större är chansen att din ansökan godkänns snabbt.

Kan jag ansöka om markupplåtelse redan nu?

Nej, i år blir det inga aktiviteter ute på offentlig plats. Pandemin och de nu gällande restriktionerna påverkar vår möjlighet att planera för offentlig plats. Beslutet om att årets Almedalsvecka blir ett i huvudsak digitalt arrangemang innebär att vi inte kommer att skapa fysiska mötesplatser i Visby.

Digitala evenemang

Måste evenemangen även sändas digitalt?

Almedalsveckan 2021 blir i huvudsak digital. Det betyder att de evenemang som är i Almedalsveckans officiella program ska vara digitala för att godkännas. Nytt för i år är lanseringen av Almedalsveckan Play som planeras ske i slutet av våren. På denna sida samlar vi länkarna och presenterar alla digitala evenemang som ingår i det officiella programmet.
 
Det bidrar också till att årets Almedalsvecka blir mer tillgänglig för fler, eftersom de som vanligen inte åker till Almedalen nu kan medverka och se vad som brukar ske fysiskt i Visby under normala omständigheter.

Hur kommer aktiviteterna att sändas?

Varje arrangör ansvarar för sin sändning och vilken plattform som används för sändningen. Almedalsveckan ser till att alla länkar till sändningarna finns med och är sökbara i Almedalsveckans officiella programmet och på Almedalsveckan Play. Ambitionen är att det ska vara enkelt att söka bland de digitala sändningarna och lätt att hitta sändningar som är intressanta för deltagarna.

Kommer det att finnas studios att sända ifrån?

Ja, det kommer att finnas studios i Visby med omnejd, om du vill vara på Gotland och genomföra dina evenemang. Vi för just nu en dialog med det gotländska näringslivet, för att få till ett antal studios som arrangörer kan boka upp för sina sändningar. Dessa studios kommer att presenteras på almedalsveckan.info. Bokningen sker direkt med lokaluthyrare/studioansvarig.

Kan man sända digitalt för annan plats än Visby?

Det finns inga krav på varifrån sändningen av det digitala evenemanget sker. Detta betyder att vi i år kan ha digitala evenemang i hela Sverige, ja faktiskt i hela världen. Detta är unikt i Almedalsveckans historia. 

Vad behöver jag som deltagare ha koll på?

Det är viktigt att förbereda sig som deltagare när man ska vara med på digitala evenemang. Det kan vara bra att kolla innan om det krävs någon speciell mötesplattform, om det kan vara bra med kamera och mikrofon för ett interaktivt deltagande för att nämna några saker. Det kan också vara bra att kolla nätverk och internetuppkoppling.

Fysiska evenemang

Får man bjuda in till fysiska möten?

Skulle smittspridningen stoppas och restriktionerna släppa så kan arrangören bjuda in till fysiska möten under Almedalsveckan. Det är dock upp till varje enskild arrangör att bestämma detta utifrån förutsättningarna och det är inget vi kommer att kommunicera ut via Almedalsveckans officiella program. I programmet finns de digitala sändningarna.

Markupplåtelse i Almedalsområdet

Hur ser det ut i området i närheten av Almedalen?

I år blir det ingen markupplåtelse under vecka 27 i området runt Almedalen. Beslutet att genomföra årets vecka som ett i huvudsak digitalt arrangemang innebär att Almedalsveckans fokus nu ligger på att vara en bra värd i det digitala rummet. Nästa år är vi tillbaka i Almedalen igen, det är vår starka önskan.

Almedalsveckan Play

Vad är Almedalsveckan Play?

Almedalsveckan Play är en ny sida som vi lanserar under våren. Syftet med Almedalsveckan Play är att under årets demokrativecka hjälpa dig som arrangör att lyfta ditt digitala evenemang så att de som vill delta enkelt kan se din sändning via Almedalsveckan Play eller länkas över till din plattform om det är ett möte eller om du önskar interaktivitet med dina deltagare.

Sidan uppdaterad: 2 mars 2021
Ansvarig för sidan: Almedalsveckan

Translation

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Choose the language in the menu to the right.

English

På almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?