Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Almedalsveckan genomförs i vecka 26

Publicerad 2024-07-02 14:15
Inriktningsbeslut är nu taget av Almedalsrådet att Almedalsveckan från och med nästa år ska genomföras i vecka 26, med start på måndagen och avslut på fredagen.

Det innebär att första dagen blir en dag för invigning och uppstart. Partiernas halvdagar inleds på tisdagen och 2025 är det Liberalerna som är första partiet i Almedalen, eftersom de avslutade Almedalsveckan 2024.

Nytt från och med 2025 är också att talet på dagen äger rum klockan 12.00, vilket är en timme senare än vad som varit fallet de senaste åren. Detta för att partiet som har första delen av dagen ska få mer tid för andra evenemang och aktiviteter.

- De olika förslagen noggrant analyserats av Almedalsrådet innan inriktningsbeslutet togs att hålla fast vid vecka 26, säger Mia Stuhre verksamhetsledare. Vi vet att det finns utmaningar med tanke på närheten till midsommar. Detta ska vi direkt efter sommaren ta med våra så viktiga serviceleverantörer, hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar att hinna bli klara innan Almedalsveckan invigs under måndagen.

Almedalsveckan har sedan början av 2000-talet genomförts under vecka 27, med ett undantag och det var 2008 när veckan senarelades till vecka 28.

Under de tre senaste åren har Almedalsveckan kortats och nu även tidigarelagts.

- Vi kommer att hålla fast vid detta format och tidpunkt för genomförande, säger Meit Fohlin ordförande i Almedalsrådet, och fokus är nu på att fortsätta utveckla vårt uppdrag som värd för en av de viktigaste demokratiska mötesplatserna för alla i Visby. Framförallt med tanke att att alla ska kunna delta.

Almedalsrådet tog, på uppdrag av regionstyrelsen, ett inriktningsbeslut som formellt ska tas i september.