Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Är vår demokrati hotad?

Publicerad 2024-06-24 07:10
Denna fråga ställs under invigningen av Almedalsveckan 2024, den femtiosjätte sedan starten. Att den demokratiska mötesplatsen är viktigare än någonsin visar arrangörernas engagemang för att medverka, mer än 2 100 evenemang som lyfter rösterna från över 5 000 paneldeltagare. Evenemang skapade av närmare 1 300 arrangörer.
- Vi ser i vår omvärld att fler och fler börjar ifrågasätta betydelsen av demokrati, rapporter visar exempelvis att tron på demokrati som statsstyre bland unga svenskar är låg, säger Meit Fohlin, ordförande i Almedalsrådet. Därför vill vi under invigningen av Sveriges största demokratiska mötesplats sätta fingret på just detta, är vår demokrati hotad? 
 
Under invigningen av årets politikervecka talar bland annat ICLD:s generalsekreterare Johan Lilja och Fryshusets Shade Aamo om hur de ser på utvecklingen och vad vi behöver göra. Denna röda tråd fortsätter sedan i ett samtal mellan Jan Scherman, Helle Klein från Sigtunastiftelsen och Nina Andersson vd på Folkets Hus och Parker. Invigningen avslutas med att alla i Almedalen tillsammans ser dokumentären Make Democracy Great Again.
 
- Almedalen är unik företeelse men borde vara en vardagsvara med möten 365 dagar om året. När Almedalsveckan en gång föddes var det en spontan aktion, som vuxit och blivit vad det är idag. Fram för fler unika möten och mötesplatser, säger Jan Scherman, producent av Make Democracy Great Again. Det är det viktigaste medlet för att hitta tillbaka till den respektfulla dialogen.
 
Unga röster måste få ta plats i de demokratiska samtalen, vilket uppropet Boka en Ung Expert har syftat till. Detta gemensamma initiativ står 27 nationella ungdomsorganisationer bakom och det har bland annat lett till att fler evenemang nu även lyfter ungas röster i det aktuella ämnet.
 
Planeringen av Almedalsveckan 2024 har präglats av omvärldsläget, men också av det som hände 2022. Under året har samarbetet med både Polisens olika verksamheter och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap stärkts. För arrangörerna innebär det utbildningstillfällen, stöd och daglig uppdatering kring läget under Almedalsveckan.
 
- Vår oroliga omvärld märks inte bara i förberedelsearbetet, utan också i programmet, säger Mia Stuhre, verksamhetsledare Almedalsveckan. Det vara bara fram till för några veckor sedan som Säkerhet och Förslag var det ämne som flest evenemang tog upp efter Hållbarhet som alltid ligger högst. Nu har Vård och Omsorg som tas upp av några fler evenemang tagit sig förbi.
 
Almedalsveckan 2024 invigs den 24 juni, för att sedan mellan 25-28 juni innehålla två partier och tal per dag, erbjuda alla besökare flera tusen evenemang att delta kostnadsfritt i, där onsdagen är den mest intensiva dagen med närmare 800 evenemang.
 
Under invigningen den 24 juni avtäcks även konstverket Lyssnandet, en plats för möten och samtal i Ing-Marie Wieselgrens anda.