Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

25 ungdomsorganisationer är rösterna för hundratusentals unga

Publicerad 2024-03-06 11:38
I år består uppropet Boka en Ung Expert av 25 ungdomsorganisationer som i olika ämnen kan föra fram sin expertis i paneler och samtal under Almedalsveckan. De ingår alla i uppropet Boka en Ung Expert.

Nu är det dags att söka efter modiga arrangörer som kan tänka sig att ta med en ung expert i sina evenemang.

Varför är detta viktigt?
Ungas röster är viktiga i samhällsdebatten, barn och unga utgör över en stor andel av jordens befolkning. Den senaste ungdomsbarometern visar på ett minskat intresse för att engagera sig politiskt. Var femte ung man tror inte på demokratin som statsskick. Kan vi hjälpas åt att ändra det? Vi uppmanar arrangörer under Almedalsveckan att inkludera unga att vara med och bidra till att fler unga personer blir hörda.
 
För att underlätta i att få med unga röster erbjuder Almedalsveckan, tillsammans med 20 ungdomsorganisationer, en kontaktväg till unga experter inom olika sakområden som planerar att delta under Almedalsveckan 2024.
 
- Almedalsveckan är den demokratiska mötesplatsen för alla och då måste vi säkerställa att vi kan leva upp till detta. Ungas röster är lika viktiga som äldres och mer erfarna. Kanske till och med viktigare i vissa frågor, eftersom det är deras framtida samhälle som tas upp i de demokratiska samtalen, säger verksamhetsledare Mia Stuhre.
Experter inom 18 olika ämnen

Ungdomsorganisationerna har valt inom vilka ämnen de har unga experter och listan på ämnen är tagen från den lista arrangörerna kan välja att kategorisera sina evenemang när de ansöker om medverkan i det officiella programmet.

Långsiktigt arbete
Detta är en långsiktig satsning på att få fler unga att delta i Almedalen, de behövs för att skapa en mångfald i paneler. Vi behöver också visa för unga att det lönar sig att vara engagerad, alla kan vara med och bidra till förändring. Därför söker Region Gotland nu medel hos Allmänna Arvsfonden för att förlänga möjligheterna till att stärka ungas röster i det demokratiska samtalet. Projektet planeras i samarbete med WWF Sweden Youth, KFUM Sverige, Röda Korsets Ungdomsförbund och Sveriges Ungdomsråd.
Hundratusentals röster
De ungdomsorganisationer som ingår i uppropet Boka en Ung Expert representerar totalt mer än 200 000 unga, vilket innebär en stark representation och insikt i ungas vardag och vad de tänker om sin framtid. 
Boka en Ung Expert tidigt
Är du som arrangör intresserad av att ta kontakt med någon ung expert? Gör det i så fall i god tid, för vissa organisationer behövs ett uppdrag om de ska ha möjlighet att kunna åka till Almedalen. 
 
Almedalsveckans kontor finns som stöd och koordinator i detta upprop. Hör av dig!