Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

EU:s säkerhetsrådgivare analyserar Almedalsveckans arbete på plats

Publicerad 2023-05-11 09:24
Europeiska säkerhetsexperter från EU Protective Security Advisors (EU PSA) besöker Almedalsveckan 2023 för att bidra med sin erfarenhet om säkerhetsarbete i offentliga miljöer.
Almedalsveckan ska vara en trygg och öppen mötesplats där de demokratiska samtalen, som bidrar till att utveckla vårt samhälle, kan fortsätta att hållas. Inför säkerhetsplaneringen av Almedalsveckan 2023 inleddes ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
 
Region Gotland har genom kontakten med MSB gjort en ansökan om att få tillgång till det internationella expertbesöket. Rådgivarna ingår i en EU-pool med över 100 säkerhetsexperter som har i uppdrag att stödja EU-länderna med råd och analyser om sårbarheten på offentliga platser. 
Ansvariga för gruppens besök är Petter Säterhed från MSB, en av de svenska medlemmarna i EU PSA, och Rikard von Zweigbergk, säkerhetsansvarig för Almedalsveckan.
 
- MSB arbetar för att hjälpa aktörer i samhället öka motståndskraft mot oönskade händelser. Almedalsveckan fyller en viktig demokratisk funktion, och vi har en uppgift att vara ett stöd i syfte att stärka förmågan och beredskapen mot antagonistiska hot, säger Petter Säterhed, som också är ansvarig för innehållet i de utbildningar som genomförs med säkerhetsansvariga för arrangörernas medverkan under Almedalsveckan.
Rikard von Zweigbergk är Region Gotlands enhetschef för beredskap och säkerhetsskydd.
 
- Samarbetet med EU Protective Security Advisors gör att vi får en bred analys av de säkerhetsåtgärder som nu genomförs. Syftet är att stärka framtida Almedalsveckor med hjälp av deras ovärderliga kunskaper som referens. Jag är väldigt glad och tacksam för de stöd vi får från EU i detta, säger Rikard.
 
EU:s säkerhetsrådgivare bistår EU:s medlemsländer med sårbarhetsanalyser vid högriskhändelser och kritisk infrastruktur. Analyserna är konfidentiella och genomförs i nära dialog och partnerskap med nationella experter.  
 
Fokus i år och även framåt är att Almedalsveckans besökare och arrangörer ska fortsätta mötas och hålla samtal i Visby innerstad och i Almedalen. Bland annat finns det från och med i år Almedalsvärdar i området som ska vara Almedalsveckans ambassadörer och guida besökare, de ska också vara extra ögon och öron och ska rapportera in om de upptäcker något som skiljer sig från vad som brukar ske i Almedalsområdet. 
 
- I möten med arrangörer, partier och media märks ett intresse för Almedalsveckan 2023 och det är ingen som har flaggat för en oro att åka till Gotland i sommar, säger Mia Stuhre, verksamhetsledare för Almedalsveckan.
 
Almedalsveckan 2023 genomförs 27 juni – 1 juli, vecka 26. Mer information om beredskap och säkerhet under Almedalsveckan: https://www.almedalsveckan.info/2458