Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild från Almedalen med en informationsmonter som presenterar partiledarna och talen från scenen.

Summering av Almedalsveckan 2022

Publicerad 2022-11-08 16:08
Almedalsveckan 2022 kom tillbaka i nytt format efter två års frånvaro av den fysiska mötesplatsen, med delade dagar för partierna. Intresset och engagemanget var stort, vilket bevisar att veckan har en viktig plats som en av världens största demokratiska mötesplats.
Den sammanfattande bilden är en lugnare och mer koncentrerad vecka, med ett större fokus på politik och demokrati.  Det var något färre evenemang i det officiella programmet och även något färre deltagare jämfört med 2019. Många vittnade om att de som kom var personer som brinner för samhällsutveckling.
Uppskattad mötesplats
Det nya formatet uppskattades av arrangörerna och bedömningen hur väl Almedalsveckan 2022 uppfyllde deras förväntning på en tiogradig skala ligger på 8,0, vilket kan jämföras med resultatet från 2019 som var 7,9.
Många medarrangörer i det officiella programmet
1 128 olika organisationer genomförde 2 066 evenemang kring aktuella samhällsfrågor. De flesta evenemang genomfördes under måndag, tisdag och onsdag. Inledningsdagen fanns det mer än 100 evenemang att välja mellan och avslutningsdagen var det nästa lika många, 76 evenemang i det officiella programmet.
Publik i Almedalen under talen
Totalt kom 19 000 personer till Almedalen för att lyssna på partiledartalen från scenen. För första gången var det förutom de traditionella kvällstalen klockan 19.00 även förmiddagstal klockan 11.00. Det var inte någon större skillnad på antalet personer i publiken på förmiddags- och kvällstalen de dagar det var två partier per dag. Inledningssöndagen var det 5 700 i publiken och avslutningstorsdagen var det 800 personer i Almedalen. Övriga talare drog i snitt 2 100 personer.
Besökare under Almedalsveckans fem dagar
Antal unika besökare var lägre än tidigare år, cirka 35 000 personer rörde sig i och kring Almedalen under de fem dagarna i juli. Varje person besöker Almedalsveckan 2-3 dagar under sin vistelse på Gotland (uppskattar att det är samma även om man är gotlänning/boende på ön) vilket leder till mellan 70-100 000 besökare totalt. 2019 var motsvarande siffra 42 000 unika personer under den då åtta dagar långa Almedalsveckan, vilket totalt innebär närmare 120 000 besökare.
Fysiska och hybrida evenemang
Almedalsveckan 2022 hade fokus på mötet och de fysiska evenemangen. Flera arrangörer valde att komplettera sina fysiska evenemang med digitala sändningar, vilket ledde till att 605 av de 2 066 evenemangen i det officiella programmet även gick att se digitalt på Almedalsveckan Play. Möjligheten att använda den gemensamma plattformen Almedalsveckan Play erbjuds alla arrangörer utan extra kostnad, med motiveringen att digitala evenemang bidrar till att uppfylla Almedalsveckans vision att vara en demokratisk mötesplats för alla.
Nyheter under 2022
Stärka fokus på politik och demokrati
Hösten 2021 tog regionstyrelsen beslutet att Almedalsveckan behöver stärkas som politisk och demokratisk mötesplats, vilket ska vara synbart i framförallt parken i Almedalen. Detta bidrog till att Region Gotland gick in som (med)arrangör till olika evenemang i Almedalen.
 
Ramverk och kriterier för medverkan
I december 2021 togs beslutet om ett nytt ramverk och ett antal kriterier som syftade till att ge arrangörer och medverkande en tydlig bild av vad som krävs för deltagande under Almedalsveckan, samtidigt som de ger vägledning i bedömning av ansökningar om medverkan under Almedalsveckan. Det säkrar fokus på samhällsfrågor och demokratiska samtal.
 
Partitorget
I Almedalen fanns i år för första gången ett Partitorg, där deltagarna erbjöds möjlighet att träffa partiernas representanter under fem dagar. Region Gotland stod som arrangör och detta engagemang var ett av flera som arrangerades för att stärka Almedalen som platsen för politiska och demokratiska samtal.
 
Ungdomsförbundens medverkan
Under årets Almedalsvecka bjöds ungdomsförbunden in för att delta i tre evenemang från scenen i Almedalen med debatt, duell och tal av ungdomsförbundens ordförande. Moderatorerna kom från Ung Media, Fler Unga, Fira demokratin samt MUCF (Myndigheten för Unga och Civilsamhällets Frågor). Ungdomsförbunden fick också ansvar att bemanna upp Partitorget under den inledande söndagen.
 
Alla röster ska höras
Nytt för i år var också engagemanget kring att lyfta röster från organisationer som tidigare inte medverkat under Almedalsveckan i Almedalen. Under temat ”Alla Röster Ska Höras” erbjöds ideella organisationer att utan kostnad för lokal eller teknik att genomföra evenemang runt sin hjärtefråga. Platsen för evenemangen var antingen i partitältet i Almedalen eller i St Hansskolans aula. Organisationerna var ansvariga för evenemanget och dess innehåll och Region Gotland agerade medarrangör.
 
Fem dagar närmast Almedalen
Inför årets Almedalsvecka infördes ett krav på att man måste medverka alla fem dagarna för att stå på de offentliga ytor som är belägna närmast Almedalen. 
 
Sänkt marktaxa för mindre ytor
Taxan för de mindre ytorna i syfte att underlätta för framförallt ideella organisationer. Detta bidrog till att fler utställare/arrangörer medverkade under hela Almedalsveckan 2022.
 
Digitala Almedalen – Almedalsveckan Play
Lärdomen från 2021 var att en gemensam plattform för de evenemang som även sändes digitalt under Almedalsveckan bidrar till att skapa en demokratisk mötesplats för alla. Alla arrangörer, som antingen streamade sina evenemang direkt under Almedalsveckan eller spelade in för visning senare, erbjöds utan kostnad att finnas med även på Almedalsveckan Play.
 
Responsiv programvisning ersatte tryckt programkatalog
Beslut togs att inte trycka en programkatalog inför årets Almedalsvecka. Beslutet grundades i dels ett miljötänk, dels i att Almedalsveckans officiella hemsida har uppdaterats under året och en ny responsiv lösning för programvisningen har tagits i drift. För de deltagare som ändå ville skriva ut hela eller delar av programmet erbjöds en utskriftstjänst.
 
Guide för deltagare och gotlänningar
En enklare tryckt guide togs fram, med information om hur och var man kunde hitta programmet, en karta över Almedalsområdet samt presentation av partiledartalen i Almedalen. 
 
Tillgänglighetståget – Almedalståget
Önskemål har kommit från organisationer, med fokus på tillgänglighet, att det finns utmaningar att ta sig till Almedalen. I år fanns ett tillgänglighetståg som varje dag gick en handfull gånger mellan Öster och Hamnplan, i tid för att hinna lyssna på partiledartalen i parken.
 
Hållbart arrangemang – Engångsfritt Almedalen
Tillsammans med fyra externa organisationer genomfördes ett pilotprojekt med syfte att ta bort engångsmaterial och reducera matavfallet på matområdet under parollen ”Skippa engångs – välj flergångs”. Projektet blev lyckat, matavfallet reducerades helt och närmare femhundra portioner mat serverades i flergångsförpackningar istället för på engångs.
  
Anslagstavla för privata boenden
Inför Almedalsveckan erbjöds alla privatpersoner som bidrog med boendemöjlighet att lägga upp sitt erbjudande på Almedalsveckans hemsida. Det fanns inget krav på att skriva ut priset, ställdes frågan så uppmanades den frågande att vara transparant.
 
Almedagen i Visby
Almedagen 2022 arrangerades under våren i Visby, som ett hybrid möte. Ett fyrtiotal valde att medverka på plats och närmare 200 deltog digitalt.
 
Avslutades med mångfald och musik
Efter det avslutande partiets tal från scenen var det dags igen för Region Gotland att ta över som arrangör i Almedalen. Det innebar att till exempel att Mångfaldsparaden för första gången kunde avslutas från Almedalsscenen. Efter den formella avslutningsceremonin byggdes scenen om för att rymma ett tjugotal musiker från Gotlandsmusiken som tillsammans med ett antal artister bjöd på en gratiskonsert i den grönskande Almedalen.
Förnyelsepris – Tema Omställning
Almedalsveckan vann i år ett av priserna som delas ut under Region Gotlands Förnyelse-dag. Priset var för den digitala Almedalsveckan 2021 i kategorin Temapris Omställning.
 
Motiveringen till utmärkelsen var: Extraordinära tider kräver extraordinära lösningar. Med snabbhet och nära samarbete med många intressenter har Almedalsveckan lyckats ställa om utifrån rådande läge. Genom samverkan har Almedalsveckan skapet ett platsbevarande digitalt arrangemang utan att tappa kärnvärden – öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt. Almedalsveckan har ställt om, men bibehållit ett stort arrangörs- och besökarantal samt sin vision om den demokratiska mötesplatsen för alla!
Demokratifrågor fångade feriearbetande ungdomar
Under tre veckor, före och under Almedalsveckan, var ett tiotal feriearbetande ungdomar involverade med två uppdrag om demokrati. Framförallt för en av dessa grupper var nära kopplad till Almedalsveckan eftersom de bildade en tillfällig nyhetsgrupp med uppdrag att lyfta Almedalsveckan utifrån sitt perspektiv.
Sammanfattande rapport om Almedalsveckan 2022
Allt detta och mycket mer finns i den sammanfattande rapporten från Almedalsveckan 2022.