Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Aktivitetsområdet

Är du arrangör och bidrar med ett eller flera evenemang i det officiella programmet? Vill du demonstrera din samhällsfråga med hjälp av en aktivitet som kräver plats? Då kan Almedalsveckans aktivitetsområde kanske vara platsen du söker.

Vad är aktivitetsområdet?
Aktivitetsområdet är en yta i Almedalsområdet som ger arrangörer möjlighet att utföra aktiviteter som kräver lite större plats. Det kan också ge möjlighet till en annan typ av interagerande med deltagarna. Till exempel kan deltagarna få prova på olika aktiviteter kopplade till den samhällsfråga arrangören lyfter. 
Vilka aktiviteter kan utföras på aktivitetsområdet?
Det kan vara att låta deltagarna prova på olika hjälpmedel, utföra idrottsaktiviteter, visa upp olika delar av verksamheten. Det viktigaste är att det finns en tydlig koppling mellan aktiviteten och den samhällsfråga arrangören driver. Tänk på att det inte är en träffpunkt eller talarplats, detta finns det andra ytor för. Kriterier för aktiviteter på offentlig plats under Almedalsveckan gäller även för aktivitetsområdet. 
Vem kan boka aktivitetsområdet?
Området kan bokas av arrangörer som bidrar med evenemang i det officiella programmet. Bokning görs på samma sätt som om arrangören ansöker om markplats. En ansökan om användande av offentlig plats och anmälan om allmän sammankomst görs via polisen. 
 
Hur lång tid får vi nyttja aktivitetsområdet?
Platsen kan bokas i 2 timmar, 4 timmar eller hel dag. Kom ihåg att även räkna med den tid som krävs för förberedelse samt avstädning. Innan ansökan skickas in till polisen, kontrollera att den tid som är aktuell fortfarande är ledig. 
Hur mycket kostar det?
Arrangör som önskar använda aktivitetsområdet ansöker om upplåtelse för 9 kvm (3x3). Kostnaden för 2 timmar är endast 311 kronor (25 procent av markpriset), för 4 timmar kostar det 621 kronor och 1 242 kronor för hel dag. En hel dag innebär att arrangören får tillgång till aktivitetsområdet mellan klockan 10.00-17.00 och åtar sig att ha aktiviteter i på platsen under hela tiden.
 
Hur kan aktivitetsområdet användas?
Ytan som arrangören betalar endast för är 9 kvm men det finns möjlighet att nyttja ett större område på den omkringliggande ytan. På denna yta kan önskade aktiviteter utföras, men arrangören får inte ställa upp eget tält eller liknande. Enklare föremål som till exempel koner eller likande går bra att ställa ut för en tillfällig aktivitet.