Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Textade evenemang gör årets Almedalsvecka tillgänglig för fler

Publicerad 2021-06-21 13:48
En digital Almedalsvecka innebär att fler kan delta i det demokratiska samtalet. Men det finns grupper som kan uppleva ett utanförskap. Det handlar om personer med hörsel- och/eller synnedsättning. För att ge en inblick i vad det innebär att delta i de demokratiska samtalen med en hörselskada har vi fått möjlighet att intervjua Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).
Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF) – Sveriges största organisation för hörselskadade, var med på Almedalsveckan första gången 2006, som ungdomsaktivist. Sedan dess har han återvänt många gånger, för att delta i seminarier, paneler och kampanjer som ”Svensk politik hörs för dåligt”. Brinner för ett hörselsmart samhälle, där alla kan vara fullt delaktiga i samhällsdebatten. 
 
Vi skulle vilja att ställa ett par frågor till dig Mattias, i syfte att visa på vikten av att göra evenemangen tillgängliga för så många som möjligt.
 
Hur ser du på tillgängligheten för hörselskadade under årets Almedalsvecka, jämfört med Almedalsveckor när vi träffas fysiskt? 
Jag ser verkligen fram emot årets digitala Almedalsvecka! Nu finns alla möjligheter för arrangörer att ordna riktigt bra hörbarhet – och textning.
 
På plats i Visby är det ofta svårt att höra vad som sägs, även för personer utan hörselnedsättning. I många lokaler är akustiken dålig – ljudet studsar mellan väggarna eller når inte ut i hela rummet. Och senast hade bara hälften av arrangemangen hörslinga. 
 
Nu kan vi få ljudet från den som talar direkt in i lurarna eller hörapparaterna, utan en massa störande omgivningsljud.  
 
Men viktigast av allt: Varje arrangör som verkligen vill nå ut – och det vill väl alla? – behöver texta sina seminarier, tal och debatter. Textning är i dag en förutsättning för genomslag.
 
Varför är det viktigt med textning?
Textning är helt nödvändigt för 1,5 miljoner hörselskadade i alla åldrar. Det handlar om var femte väljare, som annars stängs ute.
 
Men textning är också viktigt för att nå ut brett, även till andra grupper. 
Många är i dag på språng, mobilen i hand, och vill kunna titta utan ljud, där det passar dem – även i stökiga ljudmiljöer. Studier visar att nio av tio som kollar filmklipp i sociala medier har ljudet av.
 
Även personer med annat förstaspråk har lättare att ta del av filmer om de är textade.   
 
Textade videos blir dessutom mer sökbara på Google – de blir helt enkelt mer synliga.
 
Vad vill du skicka med som tips till våra arrangörer av digitala evenemang för att skapa förutsättningar för fler att delta?
 
Tre tips:
1) Texta allt! Är det en livesändning? Boka textare eller skrivtolkar. De sitter på distans och skriver allt som sägs i realtid.   
 
Är det förinspelat? Textbyråer fixar texten snabbt och enkelt. Men korta filmer kan ni även texta ganska enkelt själva, till exempel med stöd av autotextning. 
 
2) Mikrofonvett! Tänk på att alla medverkande ska ha sina mikrofoner nära munnen. Försök se till att mikrofonen inte skrapar mot något och att den stängs av när hen inte talar. Inte minst: Tala en i taget. En bra moderator ser till att tydligheten inte går förlorad – för då försvinner också publiken. 
 
3) Fråga Hörsellinjen! Hur går det till att ordna textning? Var bokar ni skrivtolkar? Kostar det något? Alla arrangörer kan vända sig till HRFs rådgivare på hörsellinjen.se eller 0771-888 000 för praktiska tips om textning och annan tillgänglighet, utan kostnad.