Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Översynen av Almedalsveckan är klar

Publicerad 2020-12-16 14:44
Region Gotland informerar i ett pressmeddelande att slutrapporten av den översyn kring veckans styrning och organisation som pågått under hösten nu är levererad. I rapporten finns det bland annat förslag om en kortad vecka, ändrade datum och att regionen blir arrangör istället för värd.
I syfte att stärka och säkra Almedalsveckans attraktivitet inför kommande år, beslutade regionstyrelsen i juni att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av veckans styrning och organisation. Bland annat föreslås en kortad vecka, ändrade datum och att regionen blir arrangör istället för värd.
 
Uppdraget som gick till Public Partner, ett konsultföretag som är inriktat på styrning och ledning i offentliga organisationer, är nu slutfört. Igår presenterades resultatet för regionstyrelsens arbetsutskott, huvudarrangörsgruppens representanter, distriktsordförandena för de politiskt partierna och ansvariga tjänstepersoner.
 
Utgångspunkten för översynen har varit att identifiera förslag på förändringar som säkerställer att Almedalsveckan förblir relevant och attraktiv i framtiden. En annan av utgångspunkterna har även varit att skapa förutsättningar för styrning som ger bättre förutsättningar att utveckla, säkra och fatta snabba beslut som rör bland annat veckans kärna – de politiska partiernas engagemang.
 
Bland annat föreslås att Region Gotland, som idag benämns som ”värd”, istället blir arrangör av Almedalsveckan. Idag delas ansvaret mellan två parter - Region Gotland och huvudarrangörsgruppen. En konsekvens skulle bli att huvudarrangörsgruppen löses upp och ersätts med ett Almedalsråd som placeras under regionstyrelsen.
 
I rapporten framgår att Almedalsveckan bör kortas. Idag pågår evenemanget i åtta dagar.
 
Även att tidigarelägga Almedalsveckan från vecka 27 till vecka 26, finns med som ett förslag på åtgärd. Rapporten pekar också på ett stort behov av att se över kostnadsnivån i dialog med gotländska aktörer och de som hyr ut bostäder under veckan.
 
– Det är naturligt att ett sådant viktigt och stort evenemang som Almedalsveckan måste genomgå förändringar för att hålla över tid och fortsätta vara en relevant demokratisk arena för hela Sverige, säger Eva Nypelius (C) regionstyrelsens ordförande.
 
– Nu har vi fått väldigt värdefulla perspektiv på Almedalsveckans framtid. Vi behöver en mer snabbfotad struktur och ordning i styrningen, konstaterar Lisbeth Bokelund (MP), ordförande i huvudarrangörsgruppen för Almedalsveckan.
 
– Rapporten tydliggör att vi behöver göra förändringar av Almedalsveckans styrning och organisation, och vi behöver även ytterligare tid för att ta till oss analysen och landa i vilka långsiktiga förändringar vi behöver genomföra och när de ska genomföras. Vi har nu fått ett gediget underlag för vårt fortsatta arbete, säger Peter Lindvall, regiondirektör.
 
Under första kvartalet 2021 kommer regionstyrelsen och huvudarrangörsgruppen att, med rapporten som ett viktigt underlag, fatta beslut om vilka åtgärder som kommer att vidtas.