På almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Almedalsveckans format ses över

Publicerad 2020-10-06 08:53
Arbetet med att se över antalet dagar och när i tiden Almedalsveckan, ska arrangeras påbörjas under hösten. Detta beslutade huvudarrangörerna tillsammans med Region Gotland i veckan som gick.

Bedömningen som huvudarrangörsgruppen och Region Gotland har gjort är att en mer genomgripande förändring av Almedalsveckan behöver göras men att det ska få ta tid.

Det är många som berörs av en förändring av Almedalsveckan. Schemat som styr fördelning av dagar mellan partierna behöver förhandlas om och delade dagar är ett nytt sätt för partierna att använda Almedalsveckan på.

De närmare 1 700 arrangörer som är med och bidrar med evenemang i Almedalsveckans officiella program berörs också om veckan förändras.

Därför är planen att det nya formatet, med antal dagar, hur dagarna fördelas mellan partierna samt när i tiden veckan ska arrangeras, blir klart till hösten 2021.

Det nya formatet ska leda till en mer dynamisk vecka, med fortsatt fokus på det demokratiska samtalet och mötet. Alla som har varit med och byggt upp Almedalsveckan till vad den är i dag ska ha möjlighet att delta även i framtiden.

Därför kommer Region Gotland och huvudarrangörsgruppen att bjuda in till samtal, förhoppningsvis under Almedalsveckan 2021, i syfte att lyssna in alla röster som är med och bidrar till att skapa vår demokratiska mötesplats.

Nästa års Almedalsvecka invigs den 4 juli och då är det Kristdemokraternas partirepresentant som håller talet från Almedalens scen klockan 19. Detta är vad vi hoppas blir verklighet, att vi kan mötas i Visby sommaren 2021. 

Varmt välkomna!

Utdrag ur pressmeddelandet som Region Gotland skickade efter mötet där Almedalsveckan diskuterades:

Ärende 3 - Översyn och konsekvensanalys av förslag om förändrad Almedalsvecka

Regionstyrelsens beslut:
I syfte att stärka och utveckla Almedalsveckan och utifrån inkomna förslag till förändring samt huvudarrangörsgruppens beslut angående 2021, be huvudarrangörsgruppen att:
 
a) tillsammans med värden se över möjligheterna att redan inför 2021 genomföra utveckling/smärre förändringar av Almedalsveckan.
 
b) påbörja arbetet med att ta fram olika alternativ på schema och dagar för framtida Almedalsveckor.
 
Regionstyrelseförvaltningens bedömning:
En mer genomgripande förändring av Almedalsveckan behöver göras, men det är en omfattande process som måste få ta tid. Partierna behöver ta fram en modell och olika alternativ för delade dagar, dels utifrån ett rättviseperspektiv, dels utifrån eventuell påverkan av utfallet av nästa, och kommande, val.
 
En förändring med delade dagar och en eventuell tidigareläggning av Almedalsveckan innebär dels en förändring i det schema som huvudarrangörsgruppen beslutade ska gälla för innevarande mandatperiod, dels en ny överenskommelse mellan huvudarrangörerna och värden. Almedalsveckan skapas av alla organisationer som medverkar och en förändring bör också arbetas igenom med dessa medskapare. 
 
Ett beslut om en större förändring behöver kommuniceras ut i god tid, absolut senast i månadsskiftet oktober/november året innan. Tidigareläggande av kommande års vecka behöver kommuniceras ut redan i samband med genomförandet av innevarande års Almedalsvecka, för att undvika missförstånd och frustration.
 
Citat från regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Arbetet med att stärka och utveckla Almedalsveckan inför kommande år är viktigt. Större förändringar måste få ta tid och just nu pågår ett utredningsarbete för att belysa hur arrangörer, politik och olika samverkande parter ser på utvecklingen och vilka förändringar som kan stärka veckan framåt.
 • Almedalsveckans format ses över
  Almedalsveckans format ses över 2020-10-06 08:53 Arbetet med att se över antalet dagar och när i tiden Almedalsveckan, ska arrangeras påbörjas under hösten. Detta beslutade huvudarrangörerna tillsammans med Region Gotland i veckan som gick.
 • Almedalsveckans styrning ses över
  Almedalsveckans styrning ses över 2020-09-28 10:37 Under hösten pågår en utredning kring hur styrningen av Almedalsveckan kan bli tydligare, vilka roller och mandat de olika styrgrupperna har, samt hur det politiska engagemanget ska fortsätta att stärkas.
 • Planeringen av nästa års Almedalsvecka är igång!
  Planeringen av nästa års Almedalsvecka är igång! 2020-09-08 11:27 Över 60 procent av de tillfrågade arrangörerna från det officiella programmet 2019 svarar att det är troligt att deras organisation även deltar under nästa års Almedalsvecka!
 • Almedalsveckans utveckling och det demokratiska mötet 2020-07-04 07:00 Just nu, under vecka 27, skulle årets Almedalsvecka ha genomförts. På grund av pandemin var det ett nödvändigt beslut att ställa in veckan. Nu är det fullt fokus på Almedalsveckan 2021 och hur veckan ska utvecklas i framtiden.
 • Idag skulle Almedalsveckan 2020 har invigts, men istället får vi säga varmt välkomna till Almedalsveckan 2021!
  Idag skulle Almedalsveckan 2020 har invigts, men istället får vi säga varmt välkomna till Almedalsveckan 2021! 2020-06-28 18:34 Om allt hade varit som det alltid har varit, hade Almedalsveckan inletts med Sverigedemokraternas dag idag den 28 juni. Nu är det inte så, utan vi får se framemot att träffas om ett år istället. Då är det Kristdemokraterna som börjar veckan med sin partidag den 4 jul...
 • Beslut att se över formerna för framtida Almedalsveckor
  Beslut att se över formerna för framtida Almedalsveckor 2020-06-25 15:58 Region Gotland har fått ett uppdrag av de politiska styrgrupperna att se över formen för kommande Almedalsveckor, utifrån de olika förslag till förändring som inkommit. Arbetet tar avstamp i Almedalsveckans vision - att vara en demokratisk mötesplats för alla, en mag...
 • Almedalsveckan 2021 är under planering
  Almedalsveckan 2021 är under planering 2020-06-04 16:44 Vi är redan igång med planeringen av nästa års Almedalsvecka och vi arbetar med resultaten, från utvärderingar vi alltid gör efter varje Almedalsvecka. Vi får också intressanta förslag från arrangörer och engagerade deltagare kring vad som kan vara det bästa för komm...
 • Spännande samarbete med Ung Media under Almedalsveckan 2019
  Spännande samarbete med Ung Media under Almedalsveckan 2019 2020-05-28 12:28 Under förra året samarbetade Almedalsveckan med Ung Media, genom att Region Gotland upplät lokaler för den grupp av unga journalister som bevakade Almedalsveckan 2019.
 • Demokratiska samtal under vecka 27 i år
  Demokratiska samtal under vecka 27 i år 2020-05-27 11:10 Almedalsveckans betydelse för det demokratiska samtalet visar sig extra tydligt i år, genom alla de initiativ som har tagits i kölvattnet efter beslutet att inte genomföra årets demokrativecka på plats i Visby.
 • Inställd praktik gav Almedalsveckan oväntade resurser
  Inställd praktik gav Almedalsveckan oväntade resurser 2020-05-12 11:05 En grupp studenter som studerar på en av YrkesAkademins distansutbildningar stod i början av april, i spåren av pandemin, plötsligt utan praktikplatser. Kreativa kursansvariga såg inga hinder utan bara möjligheter och ställde frågan till Almedalsveckan om vi kunde va...
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 6 oktober 2020
Ansvarig för sidan: Mia Stuhre

Translation

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Choose the language in the menu to the right.

English