Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Almedalen med publik som inväntar partiledartalet från scenen.

Almedalsveckan genomförs som planerat

Publicerad 2020-03-20 13:00
I veckan tog de lokala partirepresentanter i huvudarrangörsgruppen beslutet att fortsätta arbeta utifrån planen att Almedalsveckan ska genomföras som vanligt. Även partierna i riksdagen, via sina projektledare, ställer sig bakom denna inriktning.
Den gemensamma bilden i de politiska grupperna är att det är viktigt att se framåt och Almedalsveckan är en ovärderlig mötesplats för att diskutera utmaningar och utveckling som vårt samhälle står inför.
 
- Idag finns det restriktioner för större sammankomster. Läget kan dock ändras längre fram under våren. Om restriktionerna fortsätter att vara aktuella så kommer vi att kommunicera detta så snart vi får den informationen, säger Lisbeth Bokelund, ordförande för huvudarrangörsgruppen, i vilken de lokala partirepresentanterna från de åtta riksdagspartierna ingår. Baserat på det allvarliga läge som viruset Covid 19 innebär så följer vi utvecklingen noggrant.
 
Även delar av det lokala näringslivet har samlats för att stämma av hur läget ser ut och vad som kan krävas av dem för att arrangörer ska kunna fortsätta planeringen. Arrangörerna har också fått frågan om hur de ser på årets vecka och eventuell närvaro.
 
- Det finns ett stort önskemål om att veckan ska kunna genomföras, både från partierna, det gotländska näringslivet och arrangörerna, säger Mia Stuhre, projektledare för Region Gotlands värdskap av Almedalsveckan. Veckan är enormt viktig utifrån flera olika aspekter.
 
Regeringen tog den 12 mars beslutet att förbjuda folksamlingar med mer än 500 personer. Tolkningen är att detta beslut först och främst gäller till och med mitten av maj.
 
- Vi följer de råd och rekommendationer  som kommer från Folkhälsomyndigheten och tillsammans med Region Gotland för vi dialog med smittskyddsläkaren för regionen, avslutar Lisbeth.  Vår absoluta förhoppning och målsättning är att genomföra Almedalsveckan 2020.