Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Möte i Sveriges Riksdag med fokus på Almedalsveckan

Publicerad 2019-12-10 08:58
Första mötet i Riksdagens strategiska planeringsgrupp för Almedalsveckan genomfördes under förra veckan. På mötet deltog partisekreterare, kanslichefer eller motsvarande från fem av åtta partier. Bakom initiativet att bjuda in till en gemensam diskussion kring Almedalsveckans långsiktiga utveckling stod de två gotländska riksdagsledamöterna Hanna Westerén (S) och Lars Thomsson (C).
- Det blev en mycket givande och inspirerande diskussion kring hur vi gemensamt kan utveckla Almedalsveckan. Ett område som alla var överens om var att synliggöra det politiska engagemanget mer, säger Hanna Westerén. Ett förslag som kan leda till att deltagarna enklare hittar några av alla de närmare 1 500 politiker som deltar i det officiella programmet är förslaget om ett partitorg.
 
Under Almedalsveckan 2020 planeras en ny politisk arena. Nämligen i form av ett partitorg i nära anslutning till Almedalen, där de åtta partierna kommer att närvara under vissa tider varje dag. 
 
Förutom frågan om hur den politiska närvaron stärks, diskuterades även säkerheten för de medverkande politikerna, samordningseffekter för partierna främst med tanke på användandet av Almedalsscenen och kostnadsnivån för att medverka. 
 
- Det kostar att bo innan för ringmuren, men om man bor i Visbys ytterkanter är priserna lägre. För att inte tala om ett par mil längre bort. Kan man tänka sig att åka trettio minuter är kostnadsnivåerna helt annorlunda, säger Lars Thomsson och jämför med tiden det tar att transportera sig i Stockholm.
 
Region Gotland fick med sig uppdraget att så långt som möjligt samordna användandet av scenen i Almedalen. Scenen har under de senare åren byggts om och endast använts för partitalet på kvällen. En scen som inte behöver byggas skapar möjlighet att även arrangera evenemang under dagtid.
 
Mötet var uppskattat och det kommer att bli ett nytt möte med riksdagspartierna innan Almedalsveckan 2020. 
 
För mer information
Mia Stuhre, projektledare Almedalsveckan
0498 26 90 85 alt mia.stuhre(at)gotland.se
 
Hanna Westerén (S), Riksdagen, hanna.westeren(at)riksdagen.se
Lars Thomsson (C), Riksdagen, lars.thomsson(at)riksdagen.se