Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

2019 - bästa eftervalåret någonsin!

Publicerad 2019-11-19 10:56
Resultatet för årets vecka blev det bästa eftervalårsresultatet i Almedalsveckans historia. Detta trots att händelser i omvärlden (EU-val och sen regeringsbildning) medförde att all planering upplevdes komma igång senare än vanligt.
En viktig temperaturmätning över hur man uppfattar Almedalsveckan och vilken betydelse den spelar är dels hur nöjda arrangörer och deltagare är med veckan men framförallt om man kan rekommendera andra att besöka/delta under Almedalsveckan. Andelen som kan tänka sig att rekommendera andra ökade från 83 (82,8) procent till hela 92 (91,7) procent.
 
Den allmänna bedömningen bland arrangörerna låg på samma nivå i år som i fjol. De gav ett genomsnittligt betyg på 7,6 när de uppmanades ge sin bedömning av Almedalsveckan som helhet. Nytt för i år var att även deltagare fick möjlighet att ge sin bedömning. De var i stort sett lika nöjda, gav 7,4 i betyg på en tiogradig skala.
Siffror från veckan
1 676 olika organisationer genomförde 3 673 evenemang kring aktuella samhällsfrågor. Förra årets var motsvarande siffra 1 929 organisationer som genomförde 4 311 evenemang. Ännu fler organisationer var på plats som medverkande och deltagare i evenemang. Av alla evenemang var det drygt 80 procent som genomfördes under måndagen till onsdagen, vilket kan jämföras med 75 procent i fjol.
Arrangörer
19,9 procent av samtliga evenemang arrangerades av ideella föreningar och 7,7 procent av intresseorganisationer, vilket tillsammans blir 27,6 procent. Detta är en ökning med 3,6 procentenheter sedan 2018.
Företag/näringslivsorganisationer arrangerade totalt 29,1 procent av samtliga evenemang, vilket är en ökning med hela 6 procentenheter.
11,7 procent av arrangörerna var från massmedia, vilket är i stort sett samma som 2018. 14,5 procent av evenemangen arrangerades av statliga myndigheter, landsting och kommun, vilket är en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med förra året.
Medverkande
Drygt 7 300 namngivna personer medverkade i de olika evenemangen och i 25 procent av evenemangen medverkade en eller flera namngivna politiker. 18 ministrar och partiledare deltog under årets vecka.
 
Endast 38 evenemang arrangerades av riksdagspartierna vilket är en minskning med mer än 100 evenemang jämfört med valåret 2018. Partiernas huvudrepresentant medverkade vid 73 tillfällen, ministrar vid 203 evenemang. 
Politisk medverkan
Totalt medverkande 1480 namngivna politiker från något av de åtta riksdagspartierna, ofta en och en men även alla talespersoner samlade på ett evenemang. Det parti som var representerat vid flest evenemang var socialdemokraterna, som hade en politiker från sitt parti med vid 466 evenemang.
 
Mest aktiva ministern var socialminister Lena Hallengren med 22 evenemang. Nästan lika många evenemang, 21 stycken, medverkade civilminister Ardalan Shakarabi i. Miljöpartiets nyvalda språkrör Per Bolund medverkade i 14 evenemang och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt medverkade i 13 evenemang. 
 
De politiska partiernas deltagande har under de senaste åren ökat. Förra året var ökningen 18 procent och året dessförinnan ökade antalet medverkande med 17 procent. I år bröts dock denna trend. Det fanns politisk medverkan i 943 evenemang vilket är en minskning med 38 procent jämfört med valåret 2018. 
Tillgänglighet och miljödiplomering
Både andelen evenemang som blev miljödiplomerade och arbetade med tillgänglighet fortsatte öka även 2019. 66,6 procent av alla evenemang var miljödiplomerade, vilket är en ökning jämfört med förra året (60 procent). 96,3 procent uppfyllde något eller några av de kriterier som krävs. Även det en ökning från förra året (93,5 procent).
Största ämne - Hållbarhet
Årets största ämnen var Hållbarhet följt av Digitalisering, Klimat/miljö, Vård och Omsorg, Näringsliv samt Demokrati. Detta är en skillnad från tidigare år, andelen evenemang som tar upp Klimat/miljö har ökat med drygt 14 procent medan andelen evenemang som tar upp Vård och omsorg har minskat med 22 procent.
Region Gotland mottog två utmärkelser
Almedalsveckan 2019 kommer att gå till historien som året då Region Gotland mottag två utmärkelser för sitt arbete med och under Almedalsveckan. Priserna som mottogs var Årets Almedarling och Snällast i Almedalen.
 
Årets Almedarling fick Demokratin. Region Gotlands roll i detta var att vi upplåter plats/Visby på ett fantastiskt sätt som möjliggör för demokratiska samtal och möten.
 
Snällast i Almedalen fick Mångfaldsparaden. Region Gotlands roll i detta var att vi var en av två arrangörer som möjliggjorde denna parad. En parad som blev den mest välbesökta någonsin och det evenemang under veckan som drog flest deltagare, över 4 000 gick med i paraden.