Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Stort internationellt intresse för Almedalsveckan

Publicerad 2019-09-26 13:54
Många länder blickar mot Sverige och antalet demokratiska mötesplatser världen över växer för varje år. Det är inte bara i västvärlden som ringarna från Palmes tal i Almedalen har spridits. I år fick Almedalsveckan besök av delegationer från Finland, Uruguay och Sydkorea. Andra länder som var representerade under Almedalsveckan var bland annat Danmark, USA, Storbritannien, Kina, Indien, Pakistan och Japan.
- Jag tror inte alla förstår vilken påverkan Almedalsveckan har haft och fortfarande har i världen, det är inte bara i Sverige som Almedalsmodellen har spridit sig. Detta är fantastiskt och viktigt, eftersom demokratin inte är något vi bara kan ta för givet, det är något vi alltid måste värna om, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan.
 
De demokratiska festivalerna fyller en särskilt viktig funktion i yngre demokratier där öppenhet och mångfald inte är lika självklart som här. Hos våra baltiska grannländer i öst är festivalerna också viktiga för att skapa en närhet till politiken och bygga förtroende för demokratin.
 
- Ett tiotal demokratifestivaler från Norden, Baltikum och Belgien har träffats regelbundet under de senaste två åren, säger Mia Stuhre. Syftet har varit att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra att utveckla våra mötesplatser. En av de mest intressanta lärdomarna jag har fått är att vår Almedalsmodell är unik i sitt slag. Inget annat land har en festival, eller mötesplats, som tillåter alla att vara med, oavsett storlek på organisation eller fråga.
 
Även internationella medier uppmärksammar Almedalsveckans roll som förebild för demokratiska mötesplatser. I en artikel i The Economist´s nätupplaga jämfördes Almedalsveckans betydelse för andra länders demokratiarbete med musikfestivalen Woodstocks betydelse för musikfestivalerna.