Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Allmän sammankomst

Enligt ordningslagen ansvarar varje arrangör (parti, organisation, företag eller annan) för sitt evenemang och hur det genomförs.

Alla evenemang omfattas

En ansökan om tillstånd för, eller anmälan om, anordnande av allmän sammankomst ska göras till polisen för alla evenemang som genomförs under Almedalsveckan. Flera evenemang kan samlas i samma ansökan. Arrangören ansvarar för att evenemanget genomförs enligt polisens beslut.

Om inte tillstånd söks eller anmälan görs om allmän sammankomst är detta ett brott mot ordningslagen.

Uppgifter i anmälan

Fyll i alla uppgifter noga i anmälan/ansökan. Använd helst ett digitalt format, se länk längre ned på sidan. Kontrollera dina kontaktuppgifter. Glöm inte att skriva med vilket ämne som ska debatteras och gärna även vilken rubrik ni kommer att sätta på ert evenemang.

Almedalsveckan är en vecka med fokus på demokrati och samhällsutveckling, de öppna evenemangen och träffpunkterna ska spegla detta fokus genom att lyfta viktiga och intressanta samhällsfrågor.

Kostnad för ansökan enligt ordningslagen

Flera evenemang kan samlas i samma ansökan för allmän sammankomst. Polisen avgör om evenemanget kräver tillstånd eller om anmälan räcker. Om evenemanget kräver tillstånd är kostnaden 320 kronor. Om du samtidigt ansöker om offentlig plats, tänk på att även göra anmälan för allmän sammankomst. Ansökan om markupplåtelse/offentlig plats kostar 870 kronor.

Handläggning påbörjas när ansökningsavgiften är betald.

Polisens uppdrag

Polisens uppdrag är enligt ordningslagen att se till att ordning och säkerhet upprätthålls samt att trafiken inte störs mer än nödvändigt under veckan eller vid sammankomsten. Kraven på tillstånd följer den standard som normalt gäller enligt ordningslagen. Uppföljning sker på plats under Almedalsveckan.