Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Årets Almedalsvecka

Almedalsveckan 2021 är ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar, 4 - 7 juli.

Under denna rubrik samlar vi frågor som handlar om Almedalsveckan som digitalt arrangemang. Har du en fråga som inte finns med i våra Frågor och svar, tveka inte utan hör av dig så hjälper vi dig att hitta svaret på just din fråga.

Almedalsveckan 2021 är fyra dagar och i huvudsak digitalt

Vad betyder ett digitalt arrangemang?

Beslutet att genomföra årets Almedalsvecka som i huvudsak ett digitalt arrangemang grundades på den aktuella situationen med Covid-19 pandemin. Med nuvarande restriktioner och osäkra prognoser om vad som kommer att hända fram till sommaren är det naturligt med ett digitalt arrangemang.

Almedalsveckan/Region Gotland i sin roll som värd lägger fokus på att vara en bra värd i det digitala rummet och kommer inte i år att erbjuda markplats, spärra av området kring Almedalen eller tillsammans med partierna bjuda in till partiledartal på plats i Almedalsparken.

Skulle restriktionerna lätta och smittspridningen avta är det upp till varje arrangör att bjuda in till fysiska möten, i Visby eller på annan plats.

Varför fyra dagar i år?

Digitala evenemang är kortare och mer komprimerade än fysiska evenemang. I dialog med framför allt våra åtta riksdagspartier ställde sig samtliga partier bakom förslaget att antalet dagar under Almedalsveckan 2021 skulle halveras.

Hur fördelar sig dagarna mellan partierna?

I år delar partierna dagar, i stället för som under tidigare Almedalsveckor ha en egen dag. Partiernas dagar fördelar sig enligt schemat. Partiet som inleder dagen håller sitt tal klockan 11.00 och partiet som avslutar dagen har sitt tal klockan 19.00. 

Söndagen den 4 juli:
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna

Måndagen den 5 juli:
Liberalerna och Sverigedemokraterna

Tisdagen den 6 juli:
Centerpartiet och Miljöpartiet

Onsdagen den 7 juli;
Socialdemokraterna och Moderaterna

Planera för årets Almedalsvecka

Hur kommer Almedalsveckan 2021 att genomföras?

Almedalsveckan genomförs i år som ett digitalt arrangemang. Skulle det vara möjligt att i juli träffas fysiskt kan arrangörer bjuda in till möten, men det är upp till varje enskild arrangör att ta ansvar för. Delarna som är grunden i det politiska engagemanget blir digitala. Det pågår en dialog med partirepresentanterna kring hur dagarna ska fördelas och när partiledartalen ska hållas. 

Du som arrangör kan alltså börja planera för det du vill göra, exempelvis om det ska vara aktiviteter som seminarier, samtal, föreläsningar. Planera för ett evenemang som går att genomföra digitalt, för oavsett hur det ser ut i sommar så kan du alltid genomföra digitala evenemang.
 
I år går det inte att hyra eller ansöka om markplatser i området runt Almedalen, de strikta restriktionerna för allmän sammankomst gör att polisens tillståndsenhet inte kan ge tillstånd för att vara på offentlig plats och då kan inte heller Region Gotland upplåta mark. Planering kring markupplåtelse och säkerhet behöver ta tid och göras utifrån ett långsiktigt tänk. Det finns inte möjlighet att göra detta om restriktionerna släpper under försommaren.
 
I det officiella programmet finns det i år möjlighet att ansöka om medverkan med digitala evenemang, inte fysiska som det varit tidigare år.

Vad kostar det att delta under Almedalsveckan 2021?

Det är ingen ansökningsavgift för att medverka i det officiella programmet om du är ute i god tid. Fram till och med den 11 maj kostar det inget att skicka in din ansökan. Kommer ansökan in efter den 11 maj tar vi ut en avgift på 1 000 kronor per ansökan och skickar du in ansökan efter den 8 juni kostar det 2 000 kronor per ansökan.

För denna kostnad får du medverka i det officiella programmet om din ansökan godkänns utifrån gällande kriterier. Vi hjälper också till att marknadsföra programmet i våra kanaler.

Nytt för 2021 är att vi ser över möjligheten att erbjuda plats på en "playsida", där du även kan ha kvar din sändning efter att Almedalsveckan 2021 har avslutats, om du vill att fler ska kunna efterse ditt evenemang. Även detta utan kostnad för i år.

Det vi vet är att många redan nu använder olika former av digitala mötes/seminarieverktyg. Finns detta redan så blir kostnaden inte så stor för att sända/arrangera ett digitalt evenemang.

 

Vad ska jag göra om jag vill medverka 2021?

Börja med att fundera på vad du vill lyfta, vilken samhällsfråga vill du diskutera/samtala kring. Hur du vill genomföra detta evenemang är också bra att lägga tid på. I år är fokus på digitala evenemang och vi förespråkar interaktivitet där publiken känner sig delaktiga i samtalet. Det är också bra att fundera kring vilka personer som ska vara med och diskutera/samtala kring din fråga. Att exempelvis inte bjuda in unga när det handlar om unga är en enkel miss att undvika. Det är också bra att ha med olika perspektiv, inte bara ålder och bakgrund. 

Är du ny som arrangör av digitala evenemang? Vi kommer att lägga upp tips och råd för hur du kan genomföra bra digitala möten och undvika fallgropar. 

Hur många har anmält sitt deltagande?

Almedalsveckan är ett evenemang som är öppet för alla och de evenemang som genomförs i det officiella programmet är kostnadsfria att medverka i. Du behöver alltså inte anmäla ditt intresse för att vara med som deltagare.

Är du arrangör och vill genomföra evenemang så är det bra att veta att vi den 8 mars öppnar upp för att ansöka till det officiella programmet. Det kostar inget att skicka in ansökningar om du gör det innan den 12 maj, därefter tar vi ut en avgift som blir högre ju närmare Almedalsveckan vi kommer.

Ju tidigare du är klar och kan skicka in din ansökan desto längre tid blir ditt evenemang synligt i Almedalsveckans officiella program. Följer din ansökan och ditt evenemang de kriterier som vi har för att skapa en bra och kvalitativ arena för samhällsfrågor, desto större är chansen att din ansökan godkänns snabbt.

Kan jag ansöka om markupplåtelse redan nu?

Pandemin och de nu gällande restriktionerna påverkar vår möjlighet att planera för offentlig plats. Beslutet om att årets Almedalsvecka blir ett i huvudsak digitalt arrangemang innebär att vi inte kommer att stänga av Almedalsområdet för att sätta upp fysiska mötesplatser i och kring Almedalen.

Digitala eller fysiska evenemang

Är alla evenemangen digitala i år?

Osäkerheten i planeringen med tanke på pandemin samt utifrån de nu gällande restriktionerna ledde till beslutet att Almedalsveckan 2021 ska arrangeras digitalt. Det betyder också att Almedalsveckan/Region Gotland lägger fokus på att vara en bra värd i det digitala rummet i stället för i det offentliga. Ett annat resultat av detta beslut är att i år är det bara de digitala evenemangen som du hittar beskrivna i det officiella programmet.  

Skulle smittspridningen minska radikalt och restriktionerna lätta är det upp till varje enskild arrangör att om möjligt bjuda in även till fysiska evenemang. 

Får man bjuda in till fysiska möten?

Skulle smittspridningen stoppas och restriktionerna släppa så kan arrangören bjuda in till fysiska möten under Almedalsveckan. Det är dock upp till varje enskild arrangör att bestämma detta utifrån förutsättningarna och det är inget vi kommer att kommunicera ut via Almedalsveckans officiella program. I programmet finns de digitala sändningarna.

Vad behöver jag som deltagare ha koll på?

Det är viktigt att förbereda sig som deltagare när man ska vara med på digitala evenemang. Det kan vara bra att kolla innan om det krävs någon speciell mötesplattform, om det kan vara bra med kamera och mikrofon för ett interaktivt deltagande för att nämna några saker. Det kan också vara bra att kolla nätverk och internetuppkoppling.

Markupplåtelse i Almedalsområdet

Hur ser det ut i området i närheten av Almedalen?

Beslutet att genomföra årets vecka som ett i huvudsak digitalt arrangemang innebär att Almedalsveckans fokus nu ligger på att vara en bra värd i det digitala rummet. Därför kommer vi i år inte att spärra av och erbjuda markplats på de vanliga platserna runt om Almedalen. 

Sidan uppdaterad: 8 september 2021
Ansvarig för sidan: Almedalsveckan

Translation

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Choose the language in the menu to the right.

English

På almedalsveckan.info använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?