Program 2014

Programmet för i år ska nu börja växa fram med hjälp av alla arrangörer.
I takt med att ansökningarna kommer in och godkänns så fylls programmet på.

De första evenemangen publiceras i början på mars, då ansökningstiden
startar. Informationen i programmet är dagsaktuell och uppdateras fortlöpande. 
Programmet växer fram i takt med att ansökningarna från arrangörer blir
godkända och publicerade. Här kan du se ändringar, kompletteringar och
nyinsatta programpunkter fram till Almedalsveckans sista dag.

Det officiella programmet går också att läsa den tryckta programtidningen
Almedalsguiden och på webben och via en app. Mer information på
sidan Programtidning.
 

- : - :

Evenemangslista från www.gotlands.se/almedalsveckan

Visar  av  evenemang, varav är inställda

Symbolförklaring

Tillgänglighet (lokalen)
Visa all information
Nytt eller ändrat evenemang efter programtidningens tryck
Grönt almedalsevenemang
Lägg till evenemanget i mitt eget program
Ta bort evenemanget från mitt eget program.
******************************************************************

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckans kansli

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10,
               +46 704 47 67 67
Telefontid måndag-torsdag kl. 09:00-12:00
E-post: almedalsveckan@gotland.se
E-post till web- och innehållsansvarig: webalmedalen@gotland.se

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.