Program 2014

Programmet är öppet för ansökningar till Almedalsveckans sista dag 2014.

De första evenemangen publicerades i början på mars, då ansökningstiden
startade. Informationen i programmet är dagsaktuell och uppdateras fortlöpande. 
Programmet växer fram i takt med att ansökningarna från arrangörer blir
godkända och publicerade. Här kan du se ändringar, kompletteringar och
nyinsatta programpunkter fram till Almedalsveckans sista dag.

Det officiella programmet går också att läsa den tryckta programkatalog
Almedalsguiden och på webben och via appen Almedalsguiden. Mer information på
sidan Programkatalog och app.
 

- : - :

Evenemangslista från www.gotlands.se/almedalsveckan

Visar  av  evenemang, varav är inställda

Symbolförklaring

Tillgänglighet (lokalen)
Visa all information
Nytt eller ändrat evenemang efter programtidningens tryck
Grönt almedalsevenemang
Lägg till evenemanget i mitt eget program
Ta bort evenemanget från mitt eget program.
******************************************************************

Kontakta Region Gotland

Region Gotland

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Organisationsnummer:
212000-0803

Kontakta Almedalsveckan

Almedalsveckans kansli

Telefon:  +46 (0)498 26 93 10
Telefontid måndag-fredag kl. 09:00-12:00
E-post: almedalsveckan@gotland.se
 

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.